Namaste Nepal

Počátkem listopadu 2007 byly dokončeny základy obvodových zdí nové školy.

Počátkem listopadu 2007 byly dokončeny základy obvodových zdí nové školy.