Namaste Nepal

Největším překvapením byly obvodové zdi tyčící se do výšky téměř 1,5 m.

Největším překvapením byly obvodové zdi tyčící se do výšky téměř 1,5 m.