Namaste Nepal

V polovině ledna 2008 stavba již značně pokročila

V polovině ledna 2008 stavba již značně pokročila