Namaste Nepal

Pomoc chudé rodině Gopala Pradhana

díky sponzorskému daru jsme v roce 2012 pomohli zorganizovat operaci nohy živitele rodiny a v roce následujícím pořídili kozu a přístřeší.

Fotogalerie