Namaste Nepal

People in Namasté Nepál

Honorary Member

Akka Lama (*1978)

Prezident nepálské nadace DCWC

Nepálský občan z kmene Tamangů, původním povoláním malíř thanegk, dnes se věnuje jejich prodeji a vedení školy malování thanegk. Již více než 10 let pomáhá svým nejchudším spoluobčanům.

Předseda představenstva a předseda rady spolku

Tomáš Beránek (*1962)

Vzděláním kartograf, živí se jako odborník na geografické názvosloví, cestuje: Nepál navštívil více než 15x a má rád tamní krajinu a úžasné lidičky. Jezdí i do jiných zemí Asie a Afriky. Na svých cestách fotografuje, publikuje své zážitky a vypráví o nich na přednáškách s diashow. Zajímá ho vysokohorská turistika, příroda, buddhismus, práce s dětmi.
Motto: Dělat můžeš všechno, čím neubližuješ ostatním živým bytostem.

Místopředsedkyně představenstva a členka rady spolku

Martina Matuštíková (*1974)

Vystudovala Obchodně podnikatelskou fakultu obor sociální management. Absolvovala roční pobyt v Londýně jako au-pair. Několik let pracovala u obchodníka s cennými papíry jako Compliance Officer. Ráda cestuje, sportuje, čte a organizuje akce pro děti. S batohem na zádech ji pestrobarevný Nepál uchvátil natolik, že se rozhodla pomáhat v Namasté Nepál.

Místopředsedkyně představenstva a místopředsedkyně rady spolku

Helena Ryšavá (*1979)

Po doktorátu v oblasti bankovnictví pracuje v oblasti investičního managementu. Během podzimní návštěvy Nepálu byla okouzlena místní přírodou, bohatou náboženskou kulturou a vlídností obyvatel. Z mnoha diskusí s lidmi z různých koutů Nepálu pochopila, že vzdělání může Nepálcům přinést nejen lepší obživu, ale také omezit politické zneužívání negramotných obyvatel. Oblíbeného koníčka cestování spojuje s focením a horskou turistikou; zajímá se o buddhismus.

Člen rady spolku

Petr Kohoutek

Člen rady spolku

Jan Žalud

Předsedkyně kontrolní komise

Hana Sikorová

Členka kontrolní komise

Zdeňka Flousková (*1957)

Vystudovala Přírodovědeckou fakultu UK Praha, ale vždy ji zajímala i literatura, kultura a historie. Po letech strávených doma se třemi dětmi pracovala v redakci časopisu Krkonoše, který později i vedla. Poté pracovala v Poradenském centru pro venkov v Jilemnici v rámci grantového projekt u EU. Dnes je zaměstnána v regionální knihovně Krkonošského muzea ve Vrchlabí. Ráda cestuje, nejlépe pěšky jen s tím nejnutnějším.

Členka kontrolní komise

Soňa Pejcharová

Vystudovala učitelský obor geografie a historie na JCU v Českých Budějovicích. Dlohodobě pracuje v cestovním ruchu a hotelnictví. Zamilovala se do Nepálu. Poprové tam odjela v roce 2011 jako dobrovolný učitel angličtiny a zeměpisu, roku 2013 se tam vrátila s projektem "Knihovna pro Nepál". Bude se do Nepálu stále vracet.

Další členové spolku

(seznam osob, které souhlasily se zveřejněním svého jména)

Jiří Flousek (*1957)

Biolog (PřFUK Praha), zaměřený na ekologii obratlovců, věnuje v současnosti veškerou energii ochraně přírody v Krkonošském národním parku. Přitahuje ho příroda (zvláště ptáci a netopýři), toulání nejlépe po liduprázdných horách (jednou i v Nepálu) a hudba.

Ludmila Beránková

 

 

 

Eliška Kyselová (*1972)

Vystudovala japanologii, v současné době pracuje jako personalistka. Zajímá se o východní filosofie a historii, alternativní způsob života a přírodní léčbu. Má ráda cestování, spojené s poznáváním odlišných kultur a nových lidí, horskou turistiku a četbu všeho zajímavého.

Motto: Žij a hodně očekávej - a budou se dít velké věci.

Kateřina Keilová (*1971)

Vystudovala anglistiku a amerikanistiku na FFUK, pracuje jako nakladatelská redaktorka a překladatelka. Do Nepálu se podívala v roce 2002.

 

Milan Kohout (*1977)

Vystudoval ČVUT - fakultu stavební, pracuje částečně v oboru. Má rád kamarádství, sport, horolezectví, cestování, poznávání jiných kultur, zajímavých lidí, přírody... Přes horolezectví, různé země a lidi se pomalu dostal do Nepálu, který ho velmi oslovil svou rozmanitostí. Je rád, že svými schopnostmi a možnostmi může pomoci potřebným lidem žijícím v Nepálu.

Jan Setnička (*1963)

Hanka Víšková (*1973)

Vzděláním matematik a ekonom, v současnosti pracuje v oboru management consulting. Horolezec-amatér, v Himálaji s manželem podnikli výstup na šestitisícový Island Peak. V Nepálu ji vzaly za srdce nejen Himaláje, ale i milí a usměvaví lidé, žijící leckde v neuvěřitelné chudobě. Cestuje a fotografuje, má ráda sporty a hudbu všeho druhu, jógu, hory a setkávání s lidmi.
Motto: Co tě nezabije, to tě posílí.

Lenka Vlková (*1981)

Vystudovala obor virologie na Přírodovědecké fakultě UK v Praze, momentálně pracuje v Ústavu imunologie a mikrobiologie v Praze, kde pokračuje v doktorandském studiu a studiu učitelství biologie. Nepál navštívila poprvé loni, kde společně s Milanem měla možnost se pár dní podílet na chodu školy v Nagarkotu, o jejíž stavbu se zasloužila DCWC. Co nejdříve by se ráda do Nepálu znovu vrátila. Má ráda cestování, hory, přírodu, děti, zajímá se o buddhismus, věnuje se fotografování, horolezectví, skialpinismu, ráda jezdí na kole a na běžkách.
Motto: Zkušenost tě naučí…

Zuzana Škodová (*1964)

Praktická lékařka, pracující jako dobrovolník na homeopatické klinice v Bhaktapuru v rámci BHC (Bhaktapur Homeopatic Clinic). Zajímá se o léčivé byliny a astrologii, prošla psychoterapeutickým výcvikem a absolvovala řadu seminářů a odborných workshopů se zaměřením na arteterapii.

Blanka Rigo (*1965)

Pavlína Procházková (*1974)

Jan Bartončík (*1954)

Absolvent VŠCHT Pardubice, většinu svého pracovního času věnuje dětem. Organizuje sportovní kurzy pro školy a dětské tábory (cyklistika, vodní a pěší turistika, lyže, snowboard). Komunikativní, organizačně velice zdatný, sportovec, muzikant. Nepál navštívil v roce 2001 s CK, 2006 po vlastní ose; má rád tamní prostředí, je to pro něho top se vším všudy.

Petr "Kosťa" Kostner (*1980)

kosťaVystudoval obor Pozemní stavby a architektura na Fakultě stavební ČVUT a několik let pracoval jako architekt. Po cestování v Číně a Indii se rozhodl věnovat se dobrovolné pomoci chudým oblastem Nepálu. Na podzim 2008 se vydal s Martinou Sobotkovou a jejich společným projektem "Kouzelný sud" na 6 měsíců do Nepálu, aby tam zmonitoroval situaci ve školách podporovaných Namasté Nepál a DCWC a připravil půdu pro případné další dobrovolníky. Je jedním z autorů projektu Bambusová škola a zaštiťuje projekt Vzdělání pro Nepál.

Martina "Marťa" Kostnerová (*1981)

marťa

Vystudovala obor Pozemní stavby a architektura na ČVUT a Interaktivní design na Institutu digitálních médií. V současné době se živí jako architektka. Po půlroční návštěvě Nepálu s projektem "Kouzelný sud" (zabývající se zasíláním dobrovolníků do škol v odlehlých a chudých oblastech Nepálu) se věnovala s Kosťou projektu Vzdělání pro Nepál, především práci z dobrovolníky. Těší se, že se do Nepálu opět vrátí.

Romana Špačková (*1970)

Stav: na rozcestí. Zájmy: cestování, lyžování a cyklo.

 

 

Dana Pašková (*1971)

Velmi se těší na svou první cestu do Nepálu. Zajímá ji jak tamější příroda a kultura tak i lidé, kterým by ráda alespoň trochu pomohla.

Přes vzdělání v oděvním oboru léta proplouvá reklamními vodami. Dosud Nepálem "nedotčená", avšak silně oslovena reportáží o něm a zejména o životních podmínkách tamějších dětí. Začala adopcí na dálku a ráda by pokračovala všude tam, kde bude schopna pomoci.

Několik let se aktivně věnuje buddhismu (praktikuje), byl by rád užitečný a podal pomocnou ruku všem, kteří to potřebují bez rodílu.

Oskar Lažanský

Renata Lažanská (*1980)

Byla vedoucí 1. českého dobrovolného lékařského týmu v Rádžbásu a v současné době zaštiťuje projekt Nemocnice.

Michal Svačina-Dobrý (*1971)

Eva Tornová (*1971)

Vystudovala JAMU v Brně a nyní působí jako hráčka na cembalo a klavír, vyučuje hudbu a je uměleckou vedoucí souboru Musica bellissima. Zajímá se o etnomuzikologii, ráda cestuje, nejlépe s batohem na zádech, s otevřenýma očima a srdcem.

Eva Vondrusová

Zuzana Boukalová (*1965)

Vystudovala hydrogeologii a inženýrskou geologii, v současnosti pracuje pro firmu VODNÍ ZDROJE, a.s., Jihočeskou univerzitu v Českých Budějovicích a je ředitelkou neziskové organizace METCENAS, o.p,s. (Methodoligical Center for Environmental Assesment). Její specializací je výzkum a vývoj v oblasti podzemních vod a prevence před povodněmi. V Nepálu řídila několik projektů: český příspěvek pro projekt 6. rámcového programu EU - BRAHMATWINN (*Twinning European and South Asian River basins to enhace capacity and implement adaptive integrated water resources management approaches), projekt PANI (** Solution of problems of groundwater quality and quantity in the region of Kathmandu (Nepal) on the basis of experience of Czech hydrogeologist in providing drinking water for Prague) a vrtné práce pro projekt * Assurance of quality drinking water for Buddha Nagar Toll Ward, Šankhamul, Káthmándú, financovaný MŽP ČR. 

Jan Těšitel

Aneta Kantorová

Mirka Neužilová