Namaste Nepal

Člen spolku Namasté Nepál, z.s.

Přihláška člena spolku

Dotazník člena spolku

Prohlášení mlčenlivosti  (formát doc)

Vyplněnou přihlášku s vlastnoručním podpisem spolu s vyplněným dotazníkem a prohlášením mlčenlivosti prosím zašlete na adresu sídla našeho spolku:

Namasté Nepál, z.s.
Jílovská 1150/41
142 00 Praha 4