Namaste Nepal

Jak pomáhat Nepálu

Pomoc Namasté Nepál chudým obyvatelům země pod Himálajem si v žádném případě neklade za cíl nutit tamním lidem náš "západní" způsob života i uctívání našich životních hodnot. Víme, že je potřeba citlivý přístup nenarušující jejich tradice, zvyky nebo způsob myšlení. Což ovšem není jednoduché, proto je nezbytné využívat nejen našich dlouholetých zkušeností, ale především vše předem konzultovat s místními obyvateli, aby pomoc v konečném výsledku nepřinesla více škody než užitku. Naše podpora není ničím podmíněna, ani náboženským vyznáním či kastovní příslušností, pouze snahou směřovat ji tam, kde je nejvíce potřeba.

Finanční pomoc dává dětem naději na lepší život, než mají jejich rodiče, a možnost dosáhnout takových životních podmínek, jaké obyvatelé západní společnosti považují za základní a samozřejmé.

Nejde o pouhé posílání peněz, ale o vytvoření vztahu důvěry, dobrosrdečnosti a porozumění mezi lidmi, kteří, ačkoliv pocházejí z různých kulturních a sociálních prostředí, si našli cestu k srdci toho druhého.