Namaste Nepal

Knihovna pro Nepál

Projekt Knihovny pro Nepál vzešel z nápadu Soni Pejcharové, dobrovolnice, která učila ve škole v Thapagaun. Při svém působení zjistila, že školy v Nepálu se potýkají s nedostatkem pomůcek pro výuku a zejména knih, zatímco spousta z nás má naopak knihy, které již nepotřebuje. Rozhodla se proto zorganizovat pilotní projekt knihovny ve škole v Thapagaun. Knihovna pro Nepál vlastně funguje na principu přemístění knih tam, kde mohou posloužit, tedy do vesnických škol v Nepálu. Je ovšem samozřejmě nutné zorganizovat kromě knih také vše okolo, prostorem pro knihovnu počínaje a organizací provozu konče.