Namaste Nepal

Projekt obnovy školních budov

Simthalští školáci navštěvují čtyři školy, které jsou ve vesnici rovnoměrně rozmístěny (viz. foto, čtvrtá škola se nachází mi záběr, nalevo za hlubokým údolím). Některé budovy stojí, některé jsou zbořené, skutečný stav zjistí až statici.

Náklady na stavbu jedné nové třídy jsou odhadovány na 180.000 Kč.

 

Projekt je realizován za pomoci Nadačního fondu Českého rozhlasu ze sbírky Pomáhejte s námi Nepálu.