Namaste Nepal

Nabídka přednášek

Jak se žije v Nepálu - země: Nepál

Nepál není jen nejvyšší pohoří světa s čarokrásnými horskými sceneriemi. V této zemi žije množství národů a kmenů, mnohdy ve velmi špatných životních podmínkách, kteří potřebují pomoc, obzvláště po katastrofálním zemětřesení na jaře roku 2015. Rozvojové a humanitární aktivity v zemi pod Himálajem vykonává organizace Namasté Nepál, z.s.

První nepálská hřebenovka - země: Nepál

Trekové trasy v Nepálu vedou z velké většiny údolími. Nedávno otevřený trek Mardi Himál se však vymyká: při jeho absolvování neopustíte hřeben a pokud počasí dovolí, můžete se z této hřebenovky kochat nejen úchvatnými pohledy na stále se přiblížující himálajský Matternhorn Mačhapučháre (Rybí ocas), ale i na další bělostné osmitisícové štíty, kterým vévodí majestátní Annapúrna. Při troše štěstí se ukáže i velkolepá Dhaulágirí a rovněž rozeklaná špička Manáslu.

Nepalquake  - země: Nepál

Na Nepál ležící v seismicky aktivní zóně na rozhraní dvou zemských desek udeřilo 26. 4. 2015 ničivé zemětřesení o síle 7,9 stupně Richterovy stupnice a nejsilnější ze série následných otřesů 12. 5. 2015 dokonal dílo zkázy. Výsledkem jsou zničené obytné domy i nádherné chrámy, tisíce zmařených životů v jejich sutinách, desetitisíce zraněných, statisíce lidí bez střechy nad hlavou. Jak Nepálci nesou katastrofu, která změnila jejich životy? Jaký je stav obnovy země tři roky po katastrofě? Pomoc plyne i z České republiky - na co se zaměřuje? Odpovědi přinesu fotografie i videa spolu se srovnávacími záběry stejných míst před a po zemětřesení.

Úsměv z Nepálu  - země: Nepál

Stejnojmenná expedice finančně podpořená Expedičním fondem směřovala do obtížně přístupných vesniček himálajského podhůří. Byla zaměřena na výzkum sociálního postavení rodin dětí „adoptovaných“ na dálku a vlivu pomoci na mezilidské vztahy ve vesnických komunitách chudého nepálského venkova. Během návštěvy osmi škol a kontaktování kolem 60 dětí z projektu Úsměv z Nepálu organizace Namasté Nepál, z.s., bylo zdokumentováno, v jakých podmínkách tyto děti žijí, nakolik je finanční podpora jejich studia účinná a jaké dopady má z psychologického hlediska.

Nepál - země turistiky  - země: Nepál

Nepál je multietnický stát obývaný množstvím nejrůznějších národů a kmenů. Žijí v různých životních podmínkách, které se navíc liší v turistických oblastech a mimo ně. Srovnání způsobu života hlavních nepálských kmenù ukazuje míru ovlivnění cestovním ruchem, který je hlavním průmyslovým odvětvím země pod Himálajem. Jak se na himálajské vysokohorské turistice podepsalo katastrofální zemětřesení v roce 2015?

Lidé pod Himálajem - země: Nepál

Geoekologické a kulturně-historické aspekty života nepálského obyvatelstva, které, ačkoli žije v nepříznivých podmínkách vysokohorského prostředí, často sotva schopno zajistit základní životní potřeby, patří mezi nejpřátelštější lidi, mezi něž se lze stále vracet.

Dvě tváře Manáslu - země: Nepál

Netradičně pojatá slideshow přináší srovnání treku v jarní a podzimní sezóně kolem poněkud opomíjené himálajské osmitisícovky, který není vyhledáváným cílem turistů, ale přináší mnohá nádherná setkání s horskou přírodou i s příjemnými lidmi.

S miminkem v Himálaji - země: Nepál

Jak lze s desetiměsíčním dítětem putovat zemí pod nejvyšším horstvem světa a ještě přitom vykonávat aktivity na pomoc chudým nepálským ženám a dětem.

Na nepálské svatbě - rej barev a vůní  - země: Nepál

Nepál je multietnický stát obývaný množstvím nejrůznějších národů a kmenů. Zrovna jako se liší jejich jazyky, zvyky a obyčeje, tak i svatební obřady jednotlivých nepálských kmenů mohou být velmi různorodé. Přijďte se podívat, jakým způsobem tradiční nepálská svatba probíhá mezi Čátriji, Nevárci, Tamangy či Magary, ochutnat dobroty ze svatebních hostin i dozvědět se, jak se v Nepálu manželství uzavírají i další specifika himálajských svazků.

Nový rok v půlce dubna - země: Nepál

Turisté přijíždějící do Nepálu uprostřed druhého jarního měsíce bývají překvapeni bujarým veselím, připomínajícím oslavy Silvestra. Připodobnění není chybné, jelikož Nepálci v polovině dubna slaví Nový rok. Způsob oslav se díky etnicky pestrému složení obyvatel různí, s jejich nejzajímavějším průběhem se střetneme především v Bhaktapuru, kde probíhají pod názvem Bisket džátra.

Himálaj - domov sněhu - země: Indie, Nepál, Tibet

Křížem krážem nejvyšším pohořím naší planety, o krásné vysokohorské přírodě, o obyvatelích, kteří zde žijí navzdory těžkým přírodním podmínkám, o jejich zvycích, kultuře i náboženství i o pomoci nejchudším z nich v oblasti Nepálu.

Ganga - posvátná Matka řeka  - země: Indie, Bangladéš

Více než 2 500 km dlouhý asijský veletok je hinduisty pokládán za posvátný. Spolu s vodami této "Matky řek" se vydáme od jejího pramene vysoko v indickém Himálaji přes význačná poutní místa včetně mytického Váránasí až do největší delty světa, kde voda v nesčetných říčních ramenech tvoří nedílnou součást většiny obyvatel Bangladéše.

Kailás - posvátný Sněžný klenot  - země: Tibet

Dokonale souměrná pyramida Kailásu (6714 m), pokrytá věčným sněhem, ukazuje poutníkům jako první svoji jižní stěnu, rozdělenou mohutnými rýhami v podobě svastiky, symbolu štěstí. A právě touha po šťastném životu přivádí další a další poutníky na třiapadesát kilometrů dlouhý okruh kolem posvátné hory, která je středem světa pro čtyři náboženství.

Sikhové a Zlatý chrám   - země: Indie

Příslušníci pátého největšího náboženství světa - Sikhové - mají své hlavní město v severoindickém Paňdžábu. Uprostřed Amritsaru stojí největší sikhská gurudvára a ze středu jezírka, které ve svém komplexu ukrývá, vyrůstá nejposvátnější stavba Sikhů - Zlatý chrám. Do gurudváry má přístup každý bez rozdílu a zdarma je mu poskytnuto jídlo i nocleh.

Jak se malují thangky   

Buddhistické obrazy thangky jsou malovány podle přísných pravidel vycházejích ze starých tibetských spisů. Jak tato umělecká díla vznikají, za jakých podmínek i jaké motivy nejčastěji zobrazují - to vše lze demonstrovat na opravdových thangkách, k jejichž zhotovení bylo použito čtxřiadvacetikarátové zlato.

Putování po Říši středu - země: Čína

Tajemnou a mystickou Čínou od Mongolska po S'čuán přes paláce čínských císařů a moderní čínská velkoměsta až po život prostých Číňanů i krásnou přírodu s jedinečnými zástupci fauny.

Expres Peking–Dillí - země: Čína, Tibet, Nepál, Indie

Sídla čínských císařů, výstavné paláce, kláštery vysoko v horách, život ve stínu nebetyčných vrcholků Himálaje i obřady na nejposvátnějších poutních místech lze obdivovat při putování po stopách nejstarších civilizací i obyvatel zapadlých končin Vysoké Asie.

Země plná vody - země: Bangladéš

Život v největší deltě světa tvořený společným ústím veletoků Gangy a Brahmaputry se řídí vodou. Země, která se noří z nespočetného množství říčních ramen rozdílné šířky, je ovlivňována nejen přílivovými vlnami s Bengálského zálivu, ale především rozsáhlými záplavami, které trvají po většinu roku.

Skalní město Petra - země: Jordánsko

Zavítáme do země na východním břehu Mrtvého moře, kde se uprostřed pouště skrývá věhlasné skalní město, po dlouhá staletí známé pouze beduínům žijícím v jeho bezprostředním okolí. Do pískovcových skalních masivů zářících neuvěřitelnými barevnými odstíny byly vysekány stovky hrobek, které pamatují zašlou slávu metropole Nabatejské říše, je přístup možný pouze úzkou soutěskou, v níž se rozléhají kroky turistů přicházející obdivovat jednu z památek na seznamu přírodního a kulturního dědictví UNESCO.

Africká mozaika - země: Jižní Afrika, Lesotho, Botswana, Zambie, Malawi, Zimbabwe

Problematika ochrany divoké zvěře v jižní části afrického kontinentu přináší mnohá úskalí, k nimž patří např. značné přemnožení slonů. Národní parky a rezervace mají různý přístup ke svým návštěvníkům i k ekologickým problémům.

Národní parky Afriky - země: subsaharská Afrika

O tzv. "velké pětce", o problémech ochrany divokých zvířat a možnostech jejich řešení. O rozdílných přístupech k návštěvníkům v nejznámnějších parcích a co vše v nich můžete při troše štěstí vidět.

Lesk a bída afrického rohu - země: Etiopie

Země plná kontrastů, nejrůznějších náboženství, rozmanitých přírodních ekosystémů i překvapivé historie - to je Etiopie.

Starý svět na rozcestí - země: Evropa, Asie, Afrika

Palčivé problémy Eurasie a Afriky ve světle geoekologického a sociálně-náboženského vývoje.

Nabízíme i další přednášky a besedy se slideshow o Nepálu, o Himálaji jako celku, i o jednotlivých himálajských oblastech (v Tibetu, severní Indii apod.), i speciálně zaměřené na dětské kolektivy. Bližší informace na info(zavináč)namastenepal.cz