Namaste Nepal

Uskutečněné projekty

 
Kromě dlouhodobých projektů jsme uskutečnili i menší a krátkodobější akce, kterými jsme podpořili nepálské rodiny:
 
 Brýle pro Nepá l - sbírka brýlí pro zrakově postižené obyvatele Nepálu.

Pikniky pro děti - čas od času pozveme děti na oběd pod širým nebem

Pomoc chudé rodiněDíky sponzorskému daru jsme v roce 2012 pomohli zorganizovat operaci nohy živitele rodiny a v roce následujícím pořídili kozu a přístřeší.

Knihovna pro Nepál - knihovna pro školu v Thapagaun