Namaste Nepal

Tomáš Beránek - Curriculum vitae

osobní údaje

• narozen 15. března 1962

• ženatý, 4 děti: Matěj (*1995), Eliška (*1998), Jan (*2002), Alžběta Mája (*2010)

• záliby: vysokohorská turistika, příroda a její ochrana, buddhismus, práce s dětmi, folková hudba

vzdělání

• 1980–1985 Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze, obor fyzická geografie a kartografie; titul RNDr.

• 1987–1989 Geografický ústav ČSAV, aspirantura; vědecká hodnost CSc.

zaměstnání

• 1985–1989 Geografický ústav ČSAV, oddělení kartografie

• 1990–2003 Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze, katedra kartografie a geoinformatiky

• 2003–dosud České vysoké učení technické, Stavební fakulta, katedra mapování a kartografie (externista)

• 2003–dosud OSVČ: zpracovávání map a atlasů, geografické názvosloví, lektorská činnost (např. Reader’s Digest Výběr, Euromedia Group, Mladá fronta, Svojtka, časopisy Lidé a země, National Geographic, Cestopisy)

členství v komisích a organizacích

• Commission on National and Regional Atlases, International Cartographic Association

• Názvoslovná komise Českého úřadu zeměměřičského a katastrálního

• Český svaz ochránců přírody

• Stráž ochrany přírody ČR

• Český klub cestovatelů

• Development of Children and Women Center

• Namasté Nepál (DCWC-CZ), o.s.

publikační činnost

• Návrh nového zeměpisného atlasu světa pro veřejnost. Praha, 1985

• Soubor map zdravotnictví ČSSR. Praha, 1987

• Syntetická mapa jako kartografický model krajiny. Praha, 1989

• Theoretical Basis of Synthetic Maps Production. Praha, 1990

• A Project of the New National Atlas of the Czech and Slovak Federal Republic. Beijing, 1990

• Synthetic Maps and Their Using in National Atlases. Bournemouth, 1991

• Cartographic Expert Systems: Present and Future. Praha, 1994

• Expertní systémy a moderní kartografie. Bratislava, 1995

• Will Replace Expert Systems Cartographers? Praha, 1996

• A Proposal of the National Atlas of the Czech Republic. Utrecht/Washington, 1997

• Tvorba národního atlasu České republiky. Praha, 1998

• Všechno o Zemi. Praha, 1998

• Ilustrovaný atlas světa pro nové století. Praha, 1999

• Ilustrovaný atlas světa. Praha, 2000

• UNIVERSUM, všeobecná encyklopedie. Praha, 2001

• Velký atlas světových dějin. Praha, 2002

• Změny na politické mapě světa od roku 1990. Praha, 2002

• Almanach vědomostí. Praha, 2003

• Nové svazové státy Indie. Praha, 2003

• Ottův nový atlas světa. Praha, 2003

• Švýcarsko Východu. Praha, 2004

• Chudé království vody. Praha, 2004

• Kam kráčí Nepál. Praha, 2005

• Rudá vlajka nad královstvím velehor. Praha, 2005

• Dobrovolníkem v Nepálu. Praha, 2005

• Moderní doba kamenná. Praha, 2006

• Reader’s Digest Výběr Atlas světa. Praha, 2006

• Index českých exonym. Praha, 2006

• Posvátná matka řeka. Praha, 2007

• Nepál: novorozenec mezi obry, Praha 2009

• Hašišová vesnice v novém století, Praha 2009

• Pouť kolem Sněžného klenotu, Praha 2009

• Ottova encyklopedie Zeměpis světa, Praha 2010

• Celý svět v Jižní Africe, Praha 2010

• Na kterých silnicích vás čeká ten pravý adrenalin?, Praha 2013

• Na cestě po Údolí Káthmándú, Praha 2014