Namaste Nepal

Nemocnice v Rádžbásu

Aktuální situace a pomoc

Nemocnice je závislá na pomoci zahraničních sponzorů. Náklady na pokrytí základních výdajů spojených s provozem nemocnice (především plat místním zaměstnancům, menší část nutná k technickému zajištění chodu nemocnice – elektrický proud apod.) se odhadují na přibližně 20 000 USD ročně. Jelikož původně slíbená finanční podpora zahraničních sponzorů byla časově omezená, ocitla se nyní nemocnice v tíživé finanční situaci, která donutila redukovat stav personálu, a na podzim 2011 z nemocnice odešel i jediný místní lékař. Na místě tak nyní působí již menší tým a lékaře do značné míry zastupuje zdravotní asistent. Byť je tato praxe v Nepálu běžná, situace není optimální a snažíme se proto pomoci jak finančně, tak vysíláním dobrovolníků – nejvíce je v tuto chvíli žádoucí zajistit přítomnost lékaře.

Finanční pomoc je možná formou příspěvku jakékoliv výše na transparentní účet Namasté Nepál (DCWC-CZ), o.s. - prosím pro sepsání darovací smlouvy nás kontaktujte zde.

V dubnu 2012 odjíždí do nemocnice jako dobrovolník další zkušený lékař. Jelikož je v tuto chvíli přítomnost lékaře v nemocnice nanejvýš žádoucí, zároveň však nepálská  strana z důvodů špatné finanční situace nemůže našemu lékaři bezplatně poskytnout ani stravu či ubytování, chceme drobnější finanční obnos využít jako finanční pomoc českému lékaři k realizování jeho pobytu v nemocnici. Pokud by se podařilo získat větší finanční obnos, pokusíme se ho využít k zajištění stálého místního lékaře.

Do budoucna jsou v plánu investice do vybavení nemocnice – zakoupení např. ultrazvukového přístroje.

Koncem roku se na polích v okolí nemocnice sklízí rýže. Pohled na budovy nemocnice ze zadní strany. (foto: Renáta Lažanská)