Namaste Nepal

Sestřička z Nepálu

Zdravotní zařízení v nepálském Rádžbasu má ráz venkovské nemocnice. Leží asi 60 km východním směrem od nepálské metropole Káthmándú, v obtížně přístupném podhůří Himálaje. Spádovou oblast obývá zhruba 10 000 obyvatel, kteří by se jinak museli kvůli lékařskému vyšetření vydat částečně pěšky a zbytek rozhrkanými autobusy až na dva dny dlouhou cestu do nemocnice v nejbližším městě nebo se svěřit do péče šamanů ve svých vesnicích.

 

 

Nemocnice je jen minimálně podporována nepálskou vládou, proto je její chod z naprosté většiny hrazen sponzory. V Nepálu se sice za lékařské ošetření i za léky platí, ale nemocnice je situovaná v jedné z nejchudších oblastí, takže péče pro většinu pacientů musí být poskytována bezplatně, jinak by nemocní léčení v nemocnici vůbec nevyhledávali.

 

Největším problém je zabezpečení dostatečně vysoké mzdy pro lékaře a zdravotní personál. Lépe situované nemocnice ve městech nabízejí vyšší platy a z toho plyne velký odliv lékařského personálu právě do městských nemocnic. Kvůli udržení kvalitních sester je proto nutné zajistit i jejich odpovídající platové ohodnocení. Z tohoto důvodu jsme připravili nový projekt adopce sestřiček na dálku, obdobu adopce školních dětí na dálku.

 

Projekt "Sestřička z Nepálu" spočívá v podpoře vybraných zdravotních sester z venkovské nemocnice v Rádžbásu zasíláním pravidelných finančních částek, které navýší jejich platy. Pro jednu sestřičku se jedná o částku ve výši 6000.- Kč měsíčně. Tato forma je vhodná zejména pro kolektivy zdravotnických pracovníků, kdy potřebný obnos lze rozdělit na více osob a tudíž každý přispívá pouze několika stokorunami měsíčně. Donoři mohou být operativě ve styku se svoji adoptovanou se-střičkou prostřednictvím facebooku. Namasté Nepál bude na svých webových stránkách informovat o subjektech, které podporu poskytnou. Navíc i donor samotný může svou pomoc veřejně prezentovat, např. fotografiemi "své" sestřičky při náročných lékařských zákrocích. Proto se na vás obracíme s prosbou o pomoc při podpoře zdravotnictví v chudé oblasti Nepálu a budeme rádi, když se nám zájemci ozvou na info@namastenepal.cz.  Děkujeme za vaši podporu.