Namaste Nepal

Slavnostní otevření

Během léta 2010 byla nemocnice jednoduše zařízena a vybavena zdravotnickým materiálem a léky, financovanými rovněž ze zahraničních zdrojů.  21.9.2010 proběhlo slavnostní otevření nemocnice. Se zahájením chodu nemocnice pomáhal i náš první český lékařský tým dobrovolníků pod vedením MUDr. Renáty Lažanské. V nemocnici začal pracovat přibližně desetičlenný tým nepálských zaměstnanců, sestávající z lékaře, několika zdravotních sester a dalších pomocníků. Ve skromných podmínkách začali být v nemocnici ošetřováni a léčeni místní s různorodými zdravotními problémy – větší část z nich v ambulantním provozu, pro závažné případy bylo vyhrazeno malé lůžkové oddělení.


Otevření nemocnice 21.9.2010. Na židlích před průčelím nemocnice místní vesnický rozvojový výbor, vpravo prezident nadace DCWC Akka Lama.  (foto: Akka Lama)


Slavnostní ceremoniál přilákal mnoho místních obyvatel z blízkého i vzdálenějšího okolí. (foto: Akka Lama)


Porada zdravotnického týmu při  zahajování provozu nemocnice. Za české dobrovolníky zprava Michal Urbánek, Jana Součková, Oskar Lažanský, Renáta Lažanská. (foto: Akka Lama)