Namaste Nepal

Českonepálskoamerický rekonstrukční tým již zahájil projekt v Nepálu

16.09.2015 13:12

Náš mezinárodní tým, který má na starosti projekt obnovy sídel v Anaikotu, je již kompletní. Představujeme Vám Jaroslava, Subashe, Janine a Pujana.

Zleva:

Jaroslav Volšický (ČR)

- vedoucí mise / manažer programu
Jaroslav je dlouhodobý spolupracovník Namasté Nepál, 5 let řídí rozvojové education-related projekty v nepálském distriktu Ramechhap. Jako člen týmu se již v červnu podílel na průzkum poškození staveb ve vesnici Simthali.

Subash Thapa (NPL)

- stavební inženýr /statické posudky
Subash spolu s Janine povede tréninky a supervize. Pracoval již na několika různých relief projektech po zemětřesení.

Janine M. Glaeser (USA)

- technická manažerka programu
Bude provádět technické tréninky a supervize. Janine je architektka s praxí v USA; je registrována u AIA (Amerického institutu architektů), má certifikaci k zjišťování poškození po zemětřeseních a povodních; je certifikovaným školitelem bezpečnostních programů po přírodních katastrofách; je akreditovanou profesionálkou LEED (Rada pro šetrné budovy).
Janine je nejzkušenější členkou našeho týmu - má praktické zkušenosti z humanitární a rozvojové pomoci na Haiti v roce 2010 (zemětřesení), z El Salvadoru 2013 (tsunami), Colorado Flood Response 2014 (povodně) a od roku 2014 je státní koordinátorkou u AIA pro přírodní katastrofy.

Pujan Karki (NPL)

- stavební inženýr /statické posudky, tréninky a supervize

Pujan má zkušenosti ze dvou expertních týmu, které prováděly průzkum poškození staveb po zemětřesení ve dvou distriktech (Sindhupalanchok and Kavrepalanchok)