Namaste Nepal

Current photos from the areas affected by the earthquake

26/04/2015 18:41

According to the latest news, in some of the areas up to 95% of the buildings have been destroyed, the number of victims is still growing.

The volunteers from Czech Republic are safe. Most of them are back in CR now. We have received the new about the schoolchildren from our project Smile from Nepal, they are aslo safe, only some of their houses are destroyed.

Photos from the earthquake 25th April 2015


Nejznámnější památky Káthmándú (nahoře věž Dharahara, dole historické chrámy na náměstí Darbár), vlevo před a vpravo po ničivém zemětřesení


Většina obyvatel Nepálu bydlí pod širým nebem z obavy před dalšími otřesy

Pomoc Namasté Nepál bude směřována na obnovu vesnic, škol a pomoc rodinám, které ztratily živitele, v oblasti Kóšídekha, distrikt Kávre, asi 40 km východně od hlavního města Káthmándú v obtížně dostupném horském terénu. Většina domů v tamních vesničkách je zřícených, další jsou v neobyvatelném stavu. Z oblasti jsou hlášeny i desítky obětí včetně dětí.