Namaste Nepal

Earthquake in Nepal 25th April 2015

25/04/2015 18:31

An earthquake with a magnitude of 7.9 and the epicentre about 80 km north-west of Kathmandu struck mainly in the capital of Nepal where several hundreds of people have died and many buildings, mainly old ones, have been destroyed, including historical buildings near the Darbar square. Czech volunteers who are in Nepal at the moment are safe.

Přicházejí zprávy o sponzorovaných dětech v rámci projektu Úsměv z Nepálu, jsou rovněž v pořádku, pouze některé jejich domky jsou pobořené. Panují obavy z následných otřesů, kterých bylo již téměř 50 o intenzitě 4 ař 7 stupňů.

Aktuální fotografie z postiženého Nepálu naleznete v dalších aktualitách.

Určitě sledujete se stejným pohnutím jako my tragické události v zemi pod Himálajem, zemětřesením zničené obytné domy i nádherné chrámy, stovky zmařených životů v jejich sutinách, tisíce zraněných, pro něž dochází léky a obvazový materiál, statisíce lidí bez střechy nad hlavou, bez elektrické energie, s nedostatkem pitné vody a jídla. Je potřeba shromáždit co nejvíce peněz na záchranu životů těch, kteří přežili, na obnovu krás zničené země.


Terasovitá políčka se zřícenými vesnickými domky

Pomoc pro Nepál bude směřována na obnovu vesnic, škol a pomoc rodinám, které ztratily živitele. V první fázi budeme posílat podporu do oblasti Kóšídekha, distrikt Kávre, asi 40 km východně od hlavního města Káthmándú v obtížně dostupném horském terénu. Většina domů v tamních vesničkách je zřícených, další jsou v neobyvatelném stavu. Z oblasti jsou hlášeny i desítky obětí včetně dětí.