Namaste Nepal

Namasté Nepál slaví 10. narozeniny

23.02.2017 00:01

23. února 2007 bylo Namasté Nepál jako občanské sdružení zaregistrováno u příslušných státních úřadů - tedy právě před 10 lety.

Za dobu své existence podpořilo zejména vzdělávání nejchudších nepálských dětí. Všem našim pomocníkům a dárcům, kteří pomohli mj. shromáždit finanční prostředky na stavbu více než 20 škol, podpořili školní docházku přes 250 chudých školáků, vytvořili velkou vlnu solidarity po katastrofálním zemětřesení na jaře 2015, i desítkám dobrovolníků pomáhajícím v Nepálu i v ČR patří obrovské DĚKUJEME nejen od nepálských dětí na obrázku.