Namaste Nepal

Nepálský pozdrav NAMASTÉ vyjadřuje úctu

25.02.2014 00:00

Pozdrav namasté se užívá v Nepálu a Indii.

Výraz namasté nebo namaskár pochází ze sanskrtského slova namaha, které znamená uklonit se či poklonit se ve významu vyjádření úcty. Pozdrav spočívá v sepnutí dlaní v úrovni srdce a mírnému úklonu směrem k osobě, kterou zdravíme. Tento pozdrav je také znám jako pranám, starodávný rituál vyjadřující úctu. Slovo namasté obsahuje také výraz nama, tedy jméno. Zdravím Tvé jméno vyjadřuje zcela jinou identitu, než oslovení jménem. Znamená, že druhého nevidím jako "druhého", ale jako Jedno jediné bytí. Mé bytí zdraví Tvé bytí, božské ve mně zdraví božské v Tobě. Spojení dlaní v oblasti srdce rovněž sjednocuje celé naše tělo a smysly k uvědomění si božského v nás.
 

Sepnutí rukou je blízké nejenom všem náboženstvím, ale i přirozeným projevům lidského těla. Uvědomme si, že když mluvíme o sobě, ukazujeme ke svému srdci a rovněž na srdce pokládáme ruce, jestliže nás něco ohromí.

 

Náš pozdrav ruky je jistě také vznešený rituál, je to výraz přátelství a jednoty. Neumožňuje však vzájemnou poklonu, protože bychom si odnesli boule na čele. A právě poklonou vyjadřujeme úctu a pokoru k druhému.