Namaste Nepal

Otevřena další škola

11.02.2020 09:00

Dne 11. února 2020 se uskutečnilo slavnostní otevření druhé budovy základní školy Bindhabásiní v nepálské vesnici Najágáun asi 30 km východně od metropole Káthmándú. Nově postavená budova byla od základu postavena na místě budovy původní, která byla zdemolována ničivým zemětřesením na jaře roku 2015. Zbytky staré budovy bylo nutno nejprve zbourat, použitelné stavební materiály vybrat k recyklaci a postavit budovu novou s využitím speciální technologie hutnělé hlíny, stejné jako při stavbě budovy první. Stavbu zajišťovala supervizorka Míša Kohoutková spolu s početným týmem dobrovolníků z Namasté Nepál, kterým patří velký dík za perfektně odvedenou práci. Hlavním sponzorem byl Rotary Club of Tripureshwar, jehož zástupci se inaugurace nové školy rovněž účastnili. Všichni školáci z Najágáunu i z jeho okolí už se dlouho těšily až budou moci zasednout do lavic nové školní budovy.