Namaste Nepal

Posíláme první finanční pomoc - 500.000,- Kč pro distrikt Kávré

04.05.2015 16:19

  Na okamžitou humanitární pomoc ve fázi "Relief"  (tzn. zabezpečení přežití obyvatelstva a jeho schopnosti postavit se na nohy) jsme zaslali částku 500 tisíc Kč. Náš tým, složený z pracovníků nepálské nadace  DCWC  a našich dobrovolníků již dopravil tuny potravinové i materiální pomoci (plachty, deky, nádoby na vodu apod.) do těžko přístupných horských oblastí.

První okamžitá humanitární pomoc

Pomoc byla distribuována v distriktech Kávre a Sindhupálčók, kam se jiná pomoc jen ztěží dostane. Součástí nepálského týmu, který získal od nepálské vlády licenci a tím i technickou podporu a personální pomoc, jsou i čeští dobrovolníci, kteří jeho činnost dokumentují. Většina domů v tamních vesničkách je zřícených, další jsou v neobyvatelném stavu. Z oblasti jsou hlášeny i desítky obětí včetně dětí. Naše pomoc se již dostala do oblasti Kóšídekha, asi 40 km východně od hlavního města Káthmándú, do Anaikotu asi 25 km východně od Káthmándú, v níž zůstala neporušena pouze bambusová škola postavená naší organizací v r. 2013. Další část pomoci byla distribuována v oblasti Thángpáldháp asi 35 km severovýchodně od Káthmándú a Nágre Gagarčhe asi 50 km východně od nepálské metropole. Týmy směřují i do dalších oblastí, které naši nepálští spolupracovníci spolu s českými dobrovolníky moniturují.

Povrch Nepálu je zbrázděn velkými trhlinami. Až při nadcházejících monzunech do nich nateče voda z vydatných srážek, může dojít k mnoha sesuvům půdy. Některé mohou díky svým rozměrům mít katastrofální dopad. První velký sesuv se udál již nyní.

Další pomoc

Další část naší humanitární sbírky bude použita na fázi "Recostruction" pro obnovu zničených staveb a infrastruktury. Namasté Nepál zpracovává projekty ve spolupráci s odborníky na stavby v seismicky aktivních oblastech a zároveň probíhá výběr lokalit v Nepálu, které pomoc nejvíce potřebují. Naše další pomoc bude směřovat do oblastí Anaikot a Mahádevtár a ve spolupráci s Českým rozhlasem také do vesnic Simthalí a Dahú.