Namaste Nepal

Ve Slivenci o Nepálu

28.03.2017 18:00

V úterý 28. března 2017 v 18.00 hod. jste zváni do zasedací místnosti Úřadu městské části Praha 5 - Slivenec, K Lochkovu 6, na povídání RNDr. Tomáše Beránka, CSc., předsedy Namasté Nepál, na téma Když se Nepál zatřásl, doprovázané fotografiemi a krátkými filmy ze země pod Himálajem, kterou na jaře 2015 postihlo ničivé zemětřesení. Dozvíte se, jak se obyvatelé Nepálu vyrovnávají s následky této přírodní katastrofy, jak pokračuje obnova zničených památek a zpustošených vesnic i jestli je bezpečné nyní do Nepálu jezdit. Bude možné zakoupit i drobné řemeslné výrobky z Nepálského obchůdku; profit z jejich prodeje je určen na rekonstrukci zemětřesením poškozených nepálských škol.