Namaste Nepal

Zahájení projektu Úsměv z Nepálu - Praha (5.-30.6.2007)

05.06.2007 16:10

Občanské sdružení Namasté Nepál (DCWC-CZ), o. s. zahájilo svůj profilový projekt

Úsměv z Nepálu

Jde o obdobu adopce na dálku, kdy adoptivní rodiče z České republiky podporují vzdělání a zdravotní péči vybraného dítěte z Nepálu. Projekt odstartovala prodejní výstava barevných fotografií nepálských dětí, která se konala
ve spolupráci s Magistrátem hl. m. Prahy a knihkupectvím Academia v 1. patře tohoto knihkupectví na Václavském náměstí 34, Praha 1
5. – 30. června 2007
Záštitu nad výstavou převzali
primátor hl. m. Prahy MUDr. Pavel Bém

a honorární konzul Nepálu v České republice Ing. Rajendra Shrestha

Autoři fotografií:

Tomáš Beránek, Marián Béreš, Gabriela Dušková, Milan Grulich, Martin Uhlíř, Tomáš Víšek, Hana Víšková a Lenka Vlková
 

Fotografie z vernisáže výstavy

foto: Lygžima Chaloupková

Primátor hl. m. Prahy s předsedou sdružení Namasté Nepál

Moderátor Vladimír Kroc v rozhovoru s konzulem Nepálu

Skupina MaleeDivy zapěla i nepálské písně

Vernisáž zakončilo vylosování tomboly o hodnotné ceny