Namaste Nepal

Historie

V prehistorickém období bylo území Nepálu osídleno ze severu tibetomongolskými kmeny. Od 10. stol. př. n. l. přicházeli indoárijští přistěhovalci z jihu. V 15. stol. byla země za vlády dynastie Mallů (vládli od 1207) hinduizována. Koncem 15. stol. se říše Malla rozpadla do tří států, které byly později (1756–69) dobyty Gurkhy a znovu spojeny. Od 1839 uplatňovala Velká Británie kontrolu nad politikou Nepálu, funkce králů z oligarchického rodu Ránů byla pouze symbolická. 1951 byla dynastie Ránů svržena a obnovena suverénní práva panovníka. Za krále Mahéndry Bir Bikram Šáha (1955–72) dostal Nepál 1959 svou první ústavu, avšak již o rok později byl rozpuštěn parlament, všechny strany zakázány a monarchie vykonávala suverénní moc. Po masových demonstracích počátkem roku 1990 musel král připustit demokratizující reformy. V prvních svobodných volbách od roku 1959 zvítězila v květnu 1991 liberální kongresová strana. Nepokoje, podněcované maoisty, pokračovaly v letech 1992 a 1993 a zaměřovaly se především proti drastickému zvyšování cen a politice premiéra G. P. Kóiraly, jemuž vytýkaly především přílišnou politickou blízkost královskému domu. Ve volbách v listopadu 1994 získali komunisté většinu mandátů. Premiérem se stal jejich předseda Man Mohan Adhikasy, který sestavil menšinovou vládu. Od září 1995 vládl koaliční kabinet vedený Sherem Bahadurem Deubou (Kongresová strana), od 2006 premiérem opět G. P. Kóirala.