Namaste Nepal

Náboženství

Struktura obyvatelstva podle náboženské vyznání:

hinduismus: 86,2 %
tibetský buddhismus: 7,8 %
islám: 3,8 %
ostatní (křesťanství, džinismus aj.): 2,2 %