Namaste Nepal

Všeobecné údaje

Nepálská vlajka

svým neobvyklým tvarem symbolizuje himálajské vrcholy tyčící se nad Nepálem. Stylizovaný měsíc a slunce vyjadřují, že Nepál bude existovat tak dlouho, dokud Měsíc a Slunce budou svítit na obloze.

Nová státní hymna

byla představena začátkem srpna 2007 a opěvuje Nepál jako krásnou zemi plnou nebetyčných hor. Na rozdíl od předchozí hymny v ní chybí jakákoliv zmínka o královské dynastii. Poslechněte si ji zde.

oficiální název:

Nepálská federativní demokratická republika

rozloha:

147 181 km2 (1,9x ČR)

počet obyvatel (k 1.7.2014):

30 986 975

hustota obyvatelstva na 1 km2:

210

délka hranic:

s Čínou 1236 km, s Indií 1690 km

hlavní město:

Káthmándú 998 000 obyv.

(aglomerace 1,9 mil. obyv.)

další města:

Pókhará 265 000 obyv.

 

Lalitpur (Pátan) 230 000 obyv.

 

Birátnagar 261 000 obyv.

podíl městského obyvatelstva:

11,9 %

průměrný roční přírůstek obyvatel:

2,17 %

kojenecká úmrtnost (počet zemřelých na 1000 živě narozených dětí):

65,32

naděje na dožití při narození:

60,1 let

rozšíření nemoci HIV u dospělých:

0,5 %

celková gramotnost:

48,6 %

gramotnost mužů:

62,7 %

gramotnost žen:

34,9 %

obyvatelstvo pod hranicí chudoby:

31 %

míra nezaměstnanosti:

42 %

počet ekonomicky aktivních:

11,2 mil.

pracující v zemědělství:

81 %

pracující v průmyslu:

3 %

pracující ve službách:

16 %

měnová jednotka:

nepálská rupie (1 USD = cca 71 NRS)

hrubý domácí produkt (HDP) na 1 obyv.:

444 USD

meziroční růst HDP:

2,3 %

největší vývozní partner:

Indie (59,7 %)

největší dovozní partner:

Indie (42,9 %)

deficit zahraničního obchodu:

přes 1 mld. USD

hlavní vývozní komodity:

konfekce, vlněné šály, koberce, kožené zboží

hlavní dovozní komodity:

spotřební a ropné výrobky, stroje, potraviny

Pozdrav Namasté se užívá v Nepálu a Indii.

Výraz namasté nebo namaskár pochází ze sanskrtského slova namaha, které znamená uklonit se či poklonit se ve významu vyjádření úcty. Pozdrav spočívá v sepnutí dlaní v úrovni srdce a mírnému úklonu směrem k osobě, kterou zdravíme. Tento pozdrav je také znám jako pranám, starodávný rituál vyjadřující úctu. Slovo namasté obsahuje také výraz nama, tedy jméno. Zdravím Tvé jméno vyjadřuje zcela jinou identitu, než oslovení jménem. Znamená, že druhého nevidím jako "druhého", ale jako Jedno jediné bytí. Mé bytí zdraví Tvé bytí, božské ve mně zdraví božské v Tobě. Spojení dlaní v oblasti srdce rovněž sjednocuje celé naše tělo a smysly k uvědomění si božského v nás.

Sepnutí rukou je blízké nejenom všem náboženstvím, ale i přirozeným projevům lidského těla. Uvědomme si, že když mluvíme o sobě, ukazujeme ke svému srdci a rovněž na srdce pokládáme ruce, jestliže nás něco ohromí.

Náš pozdrav ruky je jistě také vznešený rituál, je to výraz přátelství a jednoty. Neumožňuje však vzájemnou poklonu, protože bychom si odnesli boule na čele. A právě poklonou vyjadřujeme úctu a pokoru k druhému.