Namaste Nepal

112. Rima Lama - ukončila školní docházku

112. Rima Lama - ukončila školní docházku

 

fotografie z doby zařazení do projektu:

předávání školních pomůcek - prosinec 2012: