Namaste Nepal

018. Mamata Lama

018. Mamata Lama

 

předávání školních pomůcek - prosinec 2012: