Namaste Nepal

192. Samjhana Roy - PODPORUJÍ: Martina a Marek Matuštíkovi

192. Samjhana Roy - PODPORUJÍ: Martina a Marek Matuštíkovi

2012 - předání školních pomůcek a dopisu od adoptivních rodičů: