Namaste Nepal

194. Asmita Timalsina, dívka, 6 let

194. Asmita Timalsina, dívka, 6 let