Namaste Nepal

051. Sangita Shrestha, dívka, 11 let

051. Sangita Shrestha, dívka, 11 let