Namaste Nepal

192. Samjhana Roy, dívka, 7 let

192. Samjhana Roy, dívka, 7 let

2012 - předání školních pomůcek a dopisu od adoptivních rodičů: