Namaste Nepal

Výstava „2009 Open Architecture Challenge“ & Bambusová škola pro Nepál

"V roce 2015 bude vzdělávání všech dětí podle Světové banky vyžadovat zřízení 10 milionů nových tříd ve více než 100 zemích světa. Ve stejné době budou miliony stávajících tříd ve vážném potřebě opravy a rekonstrukce. Požádali jsme designéry a architekty, aby se ve spolupráci se studenty a učiteli pokusili navrhnout třídu pro budoucnost."

Architecture for Humanity

Výstava představila vítězné návrhy z prvního kola mezinárodní architektonické soutěže 2009 Open Architecture Challenge: New Classroom Design. Soutěž pořádaná americkou neziskovou nadací Architecture for Humanity proběhla na jaře roku 2009. Zúčastněné návrhy na rozšíření škol (okolo 400) pro různé světové lokality jsou zaostřené na velmi konkrétní problémy a nedostatky jednotlivých vzdělávacích institucí. Z větší části se jedná o projekty pro rozvojové oblasti Asie, Afriky a Jižní Ameriky.

Jedním z vystavených návrhů byl také projekt českého týmu Bambusová škola pro Nepál, který se soutěže zúčastnil a umístil se mezi osmi finálními návrhy. Jde o rozšíření školy Antarastriya Yuba Barsa v nepálském regionu Kavré. Tato nová stavba bude sloužit jako modelový projekt pro konstrukci rozšiřování škol v celé oblasti a má ambici nahradit starý nevyhovující japonský model firmy Jaica, podle nějž je dnes postavena většina škol v Nepálu. Současná průměrná vytíženost tříd je zhruba 40-45 dětí v místnostech poloviční plochy než je zvykem v české škole. Oblast Kavré je velmi hornatá, docházková vzdálenost dětí do základní školy je často i dvě hodiny přes prudké svahy, v období dešťů je pak mnohdy úplně znemožněna půdními sesuvy. Vyšší třídy nabízí jen určité procento škol, mnoho dětí k nim tudíž nemá přístup vůbec. Navržené rozšíření školy Antarastriya Yuba Barsa doplní chybějící stupně 9 a 10. Předpokládá použití místních ekologických materiálů a progresivních stavebních prvků. Podrobnosti o projektu naleznete na stránce bambusovaskola.cz.

Výstava se uskutečnila v termínu 10. února až 5. března 2010 v Galerií Národní technické knihovny v areálu vysokých škol v Praze-Dejvicích. Záštitu nad výstavou převzal honorární konzul Nepálu v České republice Ing. Rajendra Shrestha.

Více o výstavě si přečtěte zde.

Foto:  Martin Harmáček © 2010