Namaste Nepal

Jihomoravská škola v Khandadéví (2008)

V dubnu 2007 schválila rada Jihomoravského kraje na návrh hejtmana Ing. Stanislava Juránka příspěvek 150 000.- Kč na stavbu nové základní školy ve vesnici Khandadéví u Nágré Gagarčé v distriktu Kavré, která leží v podhůří Himálaje zhruba 55 km východně od Káthmándú, hlavního města Nepálu. Tím byla dokončena sbírka finančních prostředků na stavbu již desáté školy v Nepálu, zprostředkované nepálskou nadací Development of Children and Woman Center. Škola v Khandadéví je financována pouze penězi z České republiky.

Škola nese název "Jihomoravská vyšší základní škola Khandadéví" a základní kámen na její stavbu byl slavnostně položen 2. září 2007. Veškeří obyvatelé vesnice a především děti jsou šťastni, že zde bude postavena škola.

Ve dnech 1. a 2. listopadu 2007 navštívili zástupci Jihomoravského kraje stavbu „Jihomoravské základní školy“ v nepálské vesnici Khandádéví. M. Vlašín předal zástupci vesnické samosprávy pozdravný dopis od hejtmana Jižní Moravy ing. S. Juránka a na staveništi školy umístil plaketu s českou a nepálskou vlajkou a se jmény hlavních sponzorů: Jihomoravského kraje a Namasté Nepál.

Projekt stavby školy byl navržen pro 75 žáků. Zde si můžete prohlédnout projekt výstavby školy ve vesnici Khandadéví.

 

Slavnostní otevření nové školy se uskutečnilo 5. dubna 2008.

Fotogalerie

Foto: Akka Lama a Tomáš Beránek