Namaste Nepal

Jihomoravská škola v Khandadéví (2008)

V dubnu 2007 schválila rada Jihomoravského kraje na návrh hejtmana Ing. Stanislava Juránka příspěvek 150 000.- Kč na stavbu nové základní školy ve vesnici Khandadéví u Nágré Gagarčé v distriktu Kavré, která leží v podhůří Himálaje zhruba 55 km východně od Káthmándú, hlavního města Nepálu. Tím byla dokončena sbírka finančních prostředků na stavbu již desáté školy v Nepálu, zprostředkované nepálskou nadací Development of Children and Woman Center. Škola v Khandadéví je financována pouze penězi z České republiky.

Škola nese název "Jihomoravská vyšší základní škola Khandadéví" a základní kámen na její stavbu byl slavnostně položen 2. září 2007. Veškeří obyvatelé vesnice a především děti jsou šťastni, že zde bude postavena škola.

Ve dnech 1. a 2. listopadu 2007 navštívili zástupci Jihomoravského kraje stavbu „Jihomoravské základní školy“ v nepálské vesnici Khandádéví. M. Vlašín předal zástupci vesnické samosprávy pozdravný dopis od hejtmana Jižní Moravy ing. S. Juránka a na staveništi školy umístil plaketu s českou a nepálskou vlajkou a se jmény hlavních sponzorů: Jihomoravského kraje a Namasté Nepál.

Projekt stavby školy byl navržen pro 75 žáků. Zde si můžete prohlédnout projekt výstavby školy ve vesnici Khandadéví.

 

Slavnostní otevření nové školy se uskutečnilo 5. dubna 2008.

Fotogalerie

<< 1 | 2 | 3 | 4

Foto: Akka Lama a Tomáš Beránek