Namaste Nepal

O projektu Úsměv z Nepálu

Děti v Nepálu

Nepál patří mezi nejchudší země světa a tento fakt se do značné míry odráží i na nepříznivých životních podmínkách nepálských dětí. Mnohé z nich musí celý den pracovat na polích, aby pomohly rodině s obživou. Rodiče o jejich vzdělávání často nemají zájem. Děti jsou pro ně důležitá a také levná pracovní síla a neumí si představit, jaké výhody může jejich vzdělání v budoucnu přinést. Míra negramotnosti ve venkovských oblastech Nepálu je proto vysoká. A když někteří osvícenější rodiče chtějí své potomky přece jenom do školy posílat, nemohou si to z finančních důvodů dovolit. Nepálské státní školy jsou sice bezplatné, ale rodiče musí zakoupit školní uniformy, učebnice a pomůcky.

Mnoho dětí se snaží beznadějné bídě uniknout odchodem do měst, především do hlavního města Káthmándú. Odcházejí za vidinou lepšího života s možností získání dobře placené práce, ale jen nepatrné části z nich se jejich představy vyplní. V naprosté většině končí bosé, špinavé a v roztrhaných šatech na ulici. Přespávají přímo na chodníku, většinou na kartonových krabicích, na obživu jim musí stačit pár rupií, které se jim podaří vyžebrat od turistů, případně zbytky jídel vyhozených z restaurací. Mnohé z nich trpí podvýživou a nejrůznějšími nemocemi. Snaží se vykonávat i nějakou, byť špatně placenou práci: sběr odpadků, čistění bot nebo si přivydělávají jako poslíčci či těžkou nádenickou prací, často v nevyhovujících až nelidských podmínkách. Snadno se stávají obětí vykořisťování a mnozí z nich skončí jako prostitutky či narkomani. Takové děti ztratily kontakt se svou rodinou a tak i jejich podporu a denně se setkávají s odmítáním a neláskou.

Lepší život dětem

Cílem projektu podpory nepálských školáků je především zlepšení situace těch nejchudších z nich a zabránit jim tak v osudu bezprizorních dětí ulice. Umožnit dětem vzdělání a dát šanci na kvalitnější budoucí život jim i jejich rodinám. Podpora vzdělání zvyšuje možnosti dětí rozvíjet své schopnosti, svůj talent a postarat se v dospělosti nejen sami o sebe, ale i o členy své rodiny, a to v jejich přirozeném kulturním prostředí.
Zasílané finanční příspěvky dávají dětem naději na lepší život, než mají jejich rodiče, a možnost dosáhnout takových životních podmínek, jaké obyvatelé západní společnosti považují za základní a samozřejmé. Nejde o pouhé posílání peněz, ale o vytvoření vztahu důvěry, dobrosrdečnosti a porozumění mezi lidmi, kteří, ač pocházejí z různých kulturních a sociálních prostředí, si našli cestu k srdci toho druhého.

Výběr školáků

Školáci vybraní do projektu ÚSMĚV Z NEPÁLU žijí ve velmi nepříznivých podmínkách, mnohé na pokraji úplné chudoby, kde výdělek rodiny stačí jen stěží na pokrytí nejnutnějších výdajů a na vzdělání či lékařskou péči již peníze nezbývají. Často pocházejí z neúplných rodin nebo jsou zdravotně handicapované. Výběr školáků, který provádějí zkušení sociální pracovníci z řad naší partnerské organizace, nepálské nadace Development of Children and Women Center ( DCWC ), ve spolupráci s učiteli a řediteli škol, není ničím podmíněn (ani náboženským vyznáním ani etnickou či kastovní příslušností).

Finanční pomoc

V rámci projektu projektu podpory nepálských školáků zasílá podporovatel finanční částku, ze které jsou hrazeny nejen náklady na vzdělání školáka, ale i na základní hygienickou a zdravotní péči. Peníze se neposílají rodině školáka, ale našim spolupracovníkům v Nepálu, kteří komunikují s rodinou dítěte i se školou a postarají se i o zápis dítěte do školy. Peníze pro dítě obhospodařují pracovníci DCWC, kteří nakoupí vše potřebné, a věci potom také osobně dvakrát ročně distribuují.

Podporovatelé obdrží kopii smlouvy mezi školou, biologickými rodiči a školákem (Scholarship Agreement) - anglický překlad ke stažení zde.
Učitelé rovněž zabezpečují preventivní lékařské prohlídky školáků a v případě nemoci návštěvu lékaře u školáka doma.

Reporting školáků

O prospěchu školáka jsou jejich podporovatelé průběžně informováni (hodnotící zpráva školáka („vysvědčení“) vypracovaná ředitelem školy). Z nepálštiny do angličtiny ji přeloží pracovníci DCWC. Podporovatelé jsou se svým školákem v písemném kontaktu, vyměňují si dopisy, fotografie, podporovatelé mohou školákům posílat i drobné dárky. Překlady dopisů (angličtina - nepálština a naopak) a jejich doručení zajišťují pracovníci DCWC.

Minimální období, na které je možno školáka podporovat, je 1 rok.

Podporovatelem školáka se mohou stát jednotlivci, rodiny i celé kolektivy.

Kde působíme

Nepál tvoří 75 oblastí, tzv. "distriktů", v současnosti spolupracujeme s pěti z nich. Jedná o distrikty Kavre, Ráméčháp, Makavánpur, Káthmándú a Bhaktapur, kde stojí školy, postavené také díky Vašim finančním příspěvkům. První skupina školáků pochází z vesnic Nágré Gagarčé (5 000 obyvatel), Mádan Kudárí (7 000 obyvatel) a městečka Bhimkhurí (55 000 obyvatel) z distriktu Kavre, které patří k nejchudším v dané oblasti. Druhá skupina pochází opět z nejchudších vesnic Nágré Gagarčé a Mádžifédá v distriktu Kavre. Věříme, že v budoucnosti se pole naší působnosti s Vaší pomocí rozšíří i na další oblasti Nepálu.