Namaste Nepal

Platba

Příspěvek pro jednoho školáka na jeden rok činí 6.000,- Kč.

Částka je použita následovně:

A - potřeby školáka

Nákup školní uniformy, učebnic, školních pomůcek (psací potřeby, sešity), školní aktovky (batůžku); dále potřeby ústní hygieny (zubní kartáček, pasta) a základní zdravotní péče (i preventivní). Z případných přebytků peněz jsou nakupovány prostředky pro rodinu (např. rýže, zelenina) či další věci na podporu domácích prací pro obživu.Tato pomoc umožňuje rodině posílat do školy i další děti. Na vyžádání může být dárci zaslán přehled o tom, na co konkrétně u jím podporovaného školáka byly peníze použity. (Např. uniforma, dvoje boty, aktovka ne, protože tu už má od sourozence, 3 učebnice, psací potřeby, apod.)

B - Fond dočasné pomoci

V případě náhlého ukončení podpory je školák dále podporován do doby nalezení nového podporovatele. Jde o dočasnou podporu školáka, který by jinak musel přerušit své vzdělávání.

C - Náklady spojené s projektem

Jedná se o financování působení koordinátora v Nepálu, poštovné, fotografie, kancelářské potřeby, provoz webových stránek, bankovní poplatky apod.

Způsob úhrady

Částku je možné zaplatit jednorázově, půlročně nebo čtvrtletně.

Bankovní účet č. 129 929 929 / 0600
Variabilním symbolem je
kód školáka.

Zahraniční platba:

IBAN: CZ45 0600 0000 0001 2992 9929
Název účtu příjemce: Namasté Nepál (DCWC-CZ), o.s.
Název banky příjemce: GE Money Bank,a.s., Prague, Czech Republic
Swiftová adresa banky příjemce, BIC: AGBACZPP
Nezapomeňte, prosím, uvést přesný název majitele účtu, tedy našeho spolku: Namasté Nepál (DCWC-CZ), o.s., jinak se může stát, že Vám banka pošle platbu zpět.

Česká pošta:

Informujte nás o tom prosím současně s provedením platby a zašlete nám doklad o zaplacení - buď poštou kopii ústřižku složenky nebo e-mailem naskenovaný ústřižek složenky. Česká pošta bohužel neumožňuje specifikaci platby, takže u příchozí platby není známý ani odesilatel (tím je Česká pošta) ani účel platby (kód školáka).