Namaste Nepal

Ukončení podpory

Podpora dítěte je dobrovolná - můžete ji tedy kdykoli v průběhu studia dítěte ukončit. Pokud se tak z jakéhokoliv důvodu rozhodnete, informujte nás, prosím, předem, v co možná největším časovém předstihu, abychom školákovi mohli najít náhradu a nenarušila se tak kontinuita jeho vzdělávání.
Může se stát, že i vámi podporovaný školák z nějakého důvodu ukončí své studium a bude tedy vyřazen z projektu ÚSMĚV Z NEPÁLU.

Těmito důvody mohou být: 

  1. Ztráta zájmu o studium

  2. Porušení pravidel projektu

  3. Odstěhování rodiny mimo dosah projektu

V případě, že školák předčasně ukončí svou školní docházku a je tedy z projektu vyřazen, zbylé finanční prostředky jsou, pokud podporovatel souhlasí, převedeny do Fondu dočasné pomoci (jsou použity na podporu jinho školáka).