Namaste Nepal

Vzdělávací kurzy pro Nepálce

Ve větších nepálských městech je v současné době již běžné, že většina obyvatel umí číst a psát. Avšak v odlehlejších oblastech, kde žije většina populace, zůstávají lidé negramotní. Především vzdělávání žen se v minulosti nezdálo jako nezbytné. Projekt proto zahrnuje pořádání kurzů čtení a psaní pro negramotné vesničany a kurzů základů práce s počítačem pro mladé lidi.
Kurzy čtení a psaní probíhají 6x týdně, 2-3 hod denně, po dobu 6 měsíců. Zájem o kurzy je především mezi ženami (90 %), docházka je téměř 100 %. Učitele zajišťuje DCWC z místní komunity z důvodu důvěry vesničanů. DCWC hradí učitele i pomůcky (tabule, psací potřeby, učebnice).

Příklad projektu

O kurzu čtení a psaní ve vesnici Ghumarčók, ale i o dalších aktivitách Namasté Nepál a DCWC, se můžete dočíst v Tomášově autentické Reportáži.