Namaste Nepal

Namasté Nepál, z.s. - kdo jsme a co děláme

Naším posláním je rozvojová, humanitární, vzdělávací a kulturní podpora lidí v Nepálu a přibližování života lidí v Nepálu lidem v ČR.

V záměru pomáhat lidem v Nepálu nejsme sami. Podobné aktivity organizují i naše sesterské organizace ve Velké Británii ( DCWC Nepal) , ve Spojených státech (DCWC USA). Aby  činnost v Nepálu byla efektivně řízená, funguje v zemi pod Himálajem třetí a základní článek našeho řetězce – nepálská nadace  Development of Children and Women Center (DCWC). Sdílíme stejné hodnoty, navzájem se inspirujeme svými nápady a hlavně se můžeme zaštítit dlouholetou tradicí pomoci chudým nepálským lidem. Spolupracujeme také s Česko-nepálskou společností, což je sdružení nepálských občanů žijících v České republice.
 
Název sdružení vychází z nepálského pozdravu (namasté by se dalo přirovnat k našemu ahoj nebo dobrý den). Více o pozdravu namasté se dočtete v článku Nepálský pozdrav namasté vyjadřuje úctu.