Bambusová škola

Doposud postavené školy v Nepálu byly vybudovány podle tzv. "japonského typu". Jedná se o konstrukční typ JAICA, který vznikl v 70. letech minulého století. Konstrukci tvoří kamenné nosné zdivo, ocelový krov a střešní krytina z vlnitého plechu. V okenních otvorech není z klimatických důvodů sklo, jsou zde však osazeny mříže.

Takto zbudované školy nejenže působí rušivým dojmem v nepálské krajině, ale jsou rovněž nepříliš vyhovující z hlediska hygienického (špatné osvětlení, malá vzdušnost, apod.). Použité materiály působí až industriálním dojmem a těžko lze hovořit o této škole jako soběstačné, tzn. že velká část materiálu musí být na stavbu dovezena odjinud. Absence barev a přítomnost mříží v oknech navíc negativně působí nejen na děti, ale také na učitele, čímž značně narušují proces výuky.

Proto jsme se rozhodli iniciovat projekt tzv. "Bambusové školy". Nový architektonicko-stavební projekt prototypu školy je navržený za použití tradičních a místně dostupných materiálů s důrazem na dodržení elementárních principů ekologické architektury a stavitelství.

Návrh "Bambusové školy" počítá s použitím místně dostupných materiálů inovativním způsobem, a proto je nutné před započetím samotné výstavby experimentálně ověřit fungování navržených materiálů a technologií přímo v konkrétních podmínkách místa realizace stavby. A to za pomoci lokálních expertů na danou problematiku. Konkrétně se jedná o návrh a kotvení nosné konstrukce krovu z bambusových kmenů, nosné zdivo z hutněné hlíny včetně jejího ošetření před povětrnostními vlivy, nebo aplikace střešní krytiny (nebo celého souvrství) z různých materiálů splňujících především akustické vlastnosti vhodné do oblasti silných sezónních monzunových dešťů.