Výstavba škol

Novými školami zpřístupňujeme studium dětem z oblastí, kde škola vůbec není, nebo je v havarijním stavu a pobyt v ní ohrožuje život dětí. Vesnická komunita je totiž natolik chudá, že na výstavbu či opravu vlastní školy prostředky nemá.

Výstavba nových škol podporuje chudé venkovské komunity při samotné stavbě školní budovy. Naše projekty dodržují zásadu maximálního zapojení místních lidí. A tak nejen že děti budou moci chodit do školy, ale i jejich rodiče získají práci a během výstavby i nové dovednosti. Ty pak mohou dále využít při dalších stavbách ve své vesnici.

MELA - nová škola (nejen) pro Nepál

MELA v sanskrtu znamená SETKÁNÍ nebo VELKOU UDÁLOST. Vytváříme proto místo, kam budou děti rády chodit. Místo, které bude celou komu­nitu vybízet ke společnému trávení volného času. 

MELA je projekt pro stavbu škol v Nepálu navržený architektonickým sdružením Meem Architecture.

Návrh vznikl v roce 2009, kdy uspěl v mezinárodní architektonické soutěži. MELA nahrazuje stávající typ škol v Nepálu, které většinou trpí problémy s horkem, hlukem při deštích, nedostatkem denního světla a celkovou nehostinností pro děti i učitele.

Inovativní návrh MELA

  • odolává zemětřesení (Nepál leží v aktivní seismické oblasti)
  • přináší denní světlo otevřenou stěnou 
  • v parném létě nabízí příjemný stín a odvětrání
  • umožňuje zvětšit kapacitu tříd při větším množtví žáku
  • vnáší do školy barevnost a hravost
  • otevírá třídy výhledům do krajiny

Obracíme se k tradičním technologiím, které používají místní stavební materiál. Promyšleným zabudováním a vylepšením kritických vlatností (ošetření bambusu proti hmyzu, chránění hliněných konstrukcí před vodou) prodloužujeme dobu živostnosti materiálů, stavba tedy mimo jiné slouží ke zvýšení důvěry obyvatel ve vlastní tradice a zdroje.

Projekt školy nabízí variabilitu pro zohlednění místních podmínek. Je zpracováván a realizován za supervize architektů, kteří také zajistí rozvoj celého okolí školy (terénní úpravy, lavičky, hrací a stimulující prvky).

Návrh školy typu MELA vychází ze stavby pilotního projektu Bambusové školy, která byla realizována v nepálském hornatém Anaikotu (distrikt Kavré) na jaře 2013.

Postavené školy


Celkově bylo (za podpory Namasté Nepál a zpřátelené nepálské organizace DCWC) postaveno 24 nových nebo zrekonstruovaných škol pro více než 3 500 školáků.

Za podpory štědrých dárců z České republiky bylo postaveno 9 škol, z nichž 3 nejnovější jsou v inovativním stylu MELA.

MELA #3 Nájágaun

Dne 11. února 2020 se uskutečnilo slavnostní otevření druhé budovy základní školy Bindhabásiní v nepálské vesnici Najágáun asi 30 km východně od metropole Káthmándú. První budova byla postavena v roce 2019.

Nově postavená budova byla od základu postavena na místě budovy původní, která byla zdemolována ničivým zemětřesením roku 2015. Zbytky staré budovy bylo nutno nejprve zbourat, použitelné stavební materiály vybrat k recyklaci a postavit budovu novou s využitím speciální technologie hutnělé hlíny, stejné jako při stavbě budovy první. Stavbu zajišťovala supervizorka Míša Kohoutková spolu s početným týmem dobrovolníků z Namasté Nepál, kterým patří velký dík za perfektně odvedenou práci. 

Hlavním sponzorem byl Rotary Club of Tripureshwar, jehož zástupci se inaugurace nové školy rovněž účastnili. Všichni školáci z Najágáunu i z jeho okolí už se dlouho těšily až budou moci zasednout do lavic nové školní budovy.


MELA #2 Mahádevtár

Nová škola se dvěma třídami Rangeen Nepal Primary School byla ve vesničce Mahádevtár, district Kávre, slavnostně otevřena dne 6.4.2015. Škola bez problému zvládla silné zemětřesení v 2015.

Celkové náklady na školu byly vyčísleny na 240.000 Kč. Lvím podílem na úsilí při jejím financování přispěl především Vítězslav Padevět, díky kterému byl zákládní kámen nové školy položen již na podzim 2014. Partnerem napomáhajícím financovat tuto školu byl projekt Všechny barvy Nepálu. Velké díky si zaslouží také koordinátorka výstavby Eva Neumayerová.

Foto: Filip Polách


MELA #1 v Bál Prativa 

Místo pro stavbu pilotního projektu Bambusové školy typu MELA ve vesničce Bál Prativa, vzdálené asi 25 km východním směrem od hlavního města Káthmándú, bylo vybráno na doporučení víceprezidenta distriktu Kávre. Oblast leží v himálajském podhůří v nadmořské výšce kolem 1150m.

Zahájení stavby proběhlo v říjnu 2012. Škola byla slavnostně otevřena dne 28. 4. 2013. První dobrovolnice Namasté Nepál odjela učit do této školy na podzim stejného roku.


Škola v Čhjarpě

Koncem roku 2010 se rozhodl příznivec Nepálu Jaroslav Volšický se svou ženou přispět na stavbu další základní školy v Nepálu. Sdružení Namasté Nepál dorovnalo částku na potřebnou výši a stavba již osmnácté školy v Nepálu, zprostředkované nepálskou nadací Development of Children and Woman Center, mohla začít. Na návrší nad vesničkou Čhjarpa u Gaušváry v distriktu Raméčháp, která leží v podhůří Himálaje zhruba 65 km východně od Káthmándú, začaly v březnu 2011 vyrůstat zdi nové školy. Škola Siddharta Primary School byla slavnostně otevřena 18. března 2012. 


Škola v Khandadéví 

V dubnu 2007 schválila rada Jihomoravského kraje na návrh hejtmana Ing. Stanislava Juránka příspěvek 150 000 Kč na stavbu nové základní školy ve vesnici Khandadéví u Nágré Gagarčé v distriktu Kavré, která leží v podhůří Himálaje zhruba 55 km východně od Káthmándú. Tím byla dokončena sbírka finančních prostředků na stavbu již sedmé školy v Nepálu, zprostředkované nepálskou nadací Development of Children and Woman Center. Škola v Khandadéví byla financována pouze penězi z České republiky.

Škola nese název "Jihomoravská vyšší základní škola Khandadéví" a základní kámen na její stavbu byl slavnostně položen 2. září 2007. Obyvatelé vesnice a především děti byli šťastni, že zde bude postavena škola.

Ve dnech 1. a 2. listopadu 2007 navštívili zástupci Jihomoravského kraje stavbu. M. Vlašín předal zástupci vesnické samosprávy pozdravný dopis od hejtmana Jižní Moravy ing. S. Juránka a na staveništi školy umístil plaketu s českou a nepálskou vlajkou a se jmény hlavních sponzorů: Jihomoravského kraje a Namasté Nepál.

Projekt stavby školy byl navržen pro 75 žáků. Škola byla slavnostně otevřena 5. dubna 2008.

Přispějte na stavbu škol

Účet sbírky: 756 756 756 / 0600 

Škol v na nepálském venkově je stále nedostatek. Mnoho jich bylo poničeno při zemětřesení v 2015 a dodnes nebyly opraveny, protože chudé vesničky nemají dostatek financí na jejich rekonstrukci. Veřejná sbírka na výstavbu škol je tak dlouhodobě otevřena a jakmile se nasbírá dostatek financí na postavení školy, začínáme se stavbou další školy. 

Děkujeme za jakékoliv dary, ať již ve formě pravidelných příspěvků, či jednorázového daru. 

Přidejte ruku k dílu

Rádi byste přiložili ruku k dílu? To moc rádi přivítáme. Při stavbě školy se nám hodí každá pomocná ruka. Pokud byste měli zájem nám pomoci se stavbou jako stavební koordinátoři, nebo i jako dobrovolní pomocníci, napište nám na info@namastenepal.cz.