Nemocnice v Rádžbásu

Nemocnice leží v jednom z nejodlehlejších míst a slouží lidem, kteří by jinak museli za lékařskou péčí absolvovat několikahodinouvou cestu do hlavního města.

Od svého otevření v roce 2010 zde již pomohli více jak 36 000 pacientům.

Aktuální situace a pomoc

Komunitní nemocnice DCWC Community Hospital se nachází ve vesnici Radžbás v distriktu Kavre. Je vybavena 15 lůžky, rentgenem, malou laboratoří a lákárnou. Místní zdravotnický a lékařský personále tu zajišťuje jak ambulantní péči tak nepřetržitou pohotovost. 

Nemocnice je závislá na pomoci zahraničních sponzorů. Náklady na pokrytí základních výdajů spojených s provozem nemocnice (především plat místním zaměstnancům, menší část nutná k technickému zajištění chodu nemocnice - elektrický proud apod.) se odhadují na přibližně 20 000 USD ročně. Jelikož původně slíbená finanční podpora zahraničních sponzorů byla časově omezená, ocitla se nyní nemocnice v tíživé finanční situaci, která donutila redukovat stav personálu, a na podzim 2011 z nemocnice odešel i jediný místní lékař. Na místě tak nyní působí již menší tým a lékaře do značné míry zastupuje zdravotní asistent. Byť je tato praxe v Nepálu běžná, situace není optimální a snažíme se proto pomoci jak finančně, tak vysíláním dobrovolníků - nejvíce je v tuto chvíli žádoucí zajistit přítomnost lékaře.

V dubnu 2012 odjíždí do nemocnice jako dobrovolník další zkušený lékař. Jelikož je v tuto chvíli přítomnost lékaře v nemocnice nanejvýš žádoucí, zároveň však nepálská strana z důvodů špatné finanční situace nemůže našemu lékaři bezplatně poskytnout ani stravu či ubytování, chceme drobnější finanční obnos využít jako finanční pomoc českému lékaři k realizování jeho pobytu v nemocnici. Pokud by se podařilo získat větší finanční obnos, pokusíme se ho využít k zajištění stálého místního lékaře.

Do budoucna jsou v plánu investice do vybavení nemocnice - zakoupení např. ultrazvukového přístroje.

Fungování nemocnice

Nemocnice je zařízena jednoduchými přístroji (základní lékařské vybavení, rentgen, EKG, vybraná laboratorní vyšetření, koncentrátor kyslíku apod.), zdravotnickým materiálem a léky a poskytuje všem příchozím základní diagnostickou, léčebnou a preventivní péči. Nemocní přicházejí s různě závažnými, akutními i dlouhodobými všestrannými zdravotními problémy. Většina z nich je ošetřena ambulantně, k dispozici je 5-6 lůžek pro pacienty v těžším stavu. V nemocnici jsou prováděny i drobné chirurgické výkony a probíhají porody. Mezi aktivity nemocnice patři také docházení za nemocnými do jejich domovů a pořádaní tzv. "healthcampů", poskytování péče v provizorních podmínkách v okolních vesnicích. Je snaha zajistit krátkodobé cílené pobytu specialistů (oční lékař, gynekolog, zubař apod.) či spolupráci nemocnice s místními školami a dalšími institucemi. V dohledné době se díky sponzorskému daru také pravděpodobně podaří zakoupit "sanitku" - terénní vůz, který by umožnil cestu do nemocnice i pacientům, kteří sami do nemocnice nedojdou, případně v komplikovaných případech zajistil transport do velké nemocnice ve městě.

Od počátku se snažíme činnost nemocnice podporovat vysíláním dobrovolníků z řad zdravotníků. V nemocnici se tak během prvního roku prostřídali 2 čeští lékaři, 2 fyzioterapeuti, zdravotní sestra a několik studentů medicíny, kteří pomohli s denními činnostmi a zdravotnickými výkony, ale i s celkovou organizací a podporou chodu nemocnice a zároveň si odvezli nezapomenutelné zážitky.

Historie vzniku a stavba

Po ročním plánování začaly v lednu 2009 přípravné práce na vybudování komunitní nemocnice, jejíž stavbu dotovala naše partnerská organizace ve Velké Británii, DCWC Nepal. Na stavbu částečně přispělo i sdružení Namasté nepál. Vesnička Rádžbás, ve které byla nová nemocnice postavena, leží asi 55 km východně od nepálského hlavního města Káthmándú, na hranici distriktů Kávre a Rámečháp. Cílem zbudování této lokální venkovské nemocnice bylo poskytnout základní zdravotní péči mnoha tisícům obyvatel chudého vesnického regionu v himálajském podhůří, pro které doposavad návštěva lékaře znamenala často několikahodinový pochod terénem a celodenní cestu autobusem do hlavního města.

Slavnostní otevření

Během léta 2010 byla nemocnice jednoduše zařízena a vybavena zdravotnickým materiálem a léky, financovanými rovněž ze zahraničních zdrojů. 21.9.2010 proběhlo slavnostní otevření nemocnice. Se zahájením chodu nemocnice pomáhal i náš první český lékařský tým dobrovolníků pod vedením MUDr. Renáty Lažanské. V nemocnici začal pracovat přibližně desetičlenný tým nepálských zaměstnanců, sestávající z lékaře, několika zdravotních sester a dalších pomocníků. Ve skromných podmínkách začali být v nemocnici ošetřováni a léčeni místní s různorodými zdravotními problémy - větší část z nich v ambulantním provozu, pro závažné případy bylo vyhrazeno malé lůžkové oddělení.