Úsměv z Nepálu

Umožněte vzdělání těm nejchudším dětem, které by si ho jinak nemohly dovolit. Zabráníte jim tak v osudu bezprizorních dětí ulice a dáte jim šanci na kvalitnější budoucí život a schopnost postarat se v dospělosti nejen sami o sebe, ale i o členy své rodiny a komunity.

Podporovatelem školáka se mohou stát jednotlivci, rodiny i celé kolektivy!


Čeho chceme dosáhnout?

Cílem projektu podpory nepálských školáků je především zlepšení situace těch nejchudších z nich a zabránit jim tak v osudu bezprizorních dětí ulice. Umožnit dětem vzdělání a dát šanci na kvalitnější budoucí život jim i jejich rodinám. Podpora vzdělání zvyšuje možnosti dětí rozvíjet své schopnosti, svůj talent a postarat se v dospělosti nejen sami o sebe, ale i o členy své rodiny, a to v jejich přirozeném kulturním prostředí.

Zasílané finanční příspěvky dávají dětem naději na lepší život, než mají jejich rodiče, a možnost dosáhnout takových životních podmínek, jaké obyvatelé západní společnosti považují za základní a samozřejmé. Nejde o pouhé posílání peněz, ale o vytvoření vztahu důvěry, dobrosrdečnosti a porozumění mezi lidmi, kteří, ač pocházejí z různých kulturních a sociálních prostředí, si našli cestu k srdci toho druhého.

Minimální období, na které je možno školáka podporovat, je 1 rok.

Děti v Nepálu

Nepál patří mezi nejchudší země světa a tento fakt se do značné míry odráží i na nepříznivých životních podmínkách nepálských dětí. Většina z nich musí celý den pracovat na polích, aby pomohly rodině s obživou. Rodiče o jejich vzdělávání často nemají zájem. Děti jsou pro ně důležitá a také levná pracovní síla a neumí si představit, jaké výhody může jejich vzdělání v budoucnu přinést. Míra negramotnosti ve venkovských oblastech Nepálu je proto vysoká. A když někteří osvícenější rodiče chtějí své potomky přece jenom do školy posílat, nemohou si to z finančních důvodů dovolit. Nepálské státní školy jsou sice bezplatné, ale rodiče musí zakoupit školní uniformy, učebnice a pomůcky.

Mnoho dětí se snaží beznadějné bídě uniknout odchodem do měst, především do hlavního města Káthmándú. Odcházejí za vidinou lepšího života s možností získání dobře placené práce, ale jen nepatrné části z nich se jejich představy vyplní. V naprosté většině končí bosé, špinavé a v roztrhaných šatech na ulici. Přespávají přímo na chodníku, většinou na kartonových krabicích, na obživu jim musí stačit pár rupií, které se jim podaří vyžebrat od turistů, případně zbytky jídel vyhozených z restaurací. Mnohé z nich trpí podvýživou a nejrůznějšími nemocemi. Snaží se vykonávat i nějakou, byť špatně placenou práci: sběr odpadků, čistění bot nebo si přivydělávají jako poslíčci či těžkou nádenickou prací, často v nevyhovujících až nelidských podmínkách. Snadno se stávají obětí vykořisťování a mnozí z nich skončí jako dětští otroci v bohatých rodinách. Takové děti ztratily kontakt se svou rodinou a tak i jejich podporu a denně se setkávají s odmítáním a neláskou.    

Výběr školáků

Školáci vybraní do projektu ÚSMĚV Z NEPÁLU žijí ve velmi nepříznivých podmínkách, mnohé na pokraji úplné chudoby, kde výdělek rodiny stačí jen stěží na pokrytí nejnutnějších výdajů a na vzdělání či lékařskou péči již peníze nezbývají. Často pocházejí z neúplných rodin nebo jsou zdravotně handicapované. Výběr školáků provádějí zkušení sociální pracovníci z řad naší partnerské organizace (nepálská nadace Development of Children and Women Center (DCWC)) ve spolupráci s učiteli a řediteli škol. Výběr není podmíněn ani náboženským vyznáním ani etnickou či kastovní příslušností.    


Finanční pomoc

V rámci projektu projektu podpory nepálských školáků zasílá podporovatel finanční částku, ze které jsou hrazeny nejen náklady na vzdělání školáka, ale i na základní hygienickou a zdravotní péči. Peníze se neposílají rodině školáka, ale našim spolupracovníkům v Nepálu, kteří komunikují s rodinou dítěte i se školou a postarají se i o zápis dítěte do školy. Peníze pro dítě obhospodařují pracovníci DCWC, kteří nakoupí vše potřebné, a věci potom také osobně pod dohledem pracovníků Namasté Nepál dvakrát ročně distribuují. 


Kde působíme

Nepál tvoří 77 oblastí, tzv. "distriktů", v současnosti působíme v sedmi z nich. Jedná o distrikty Kábhrepalánčok (Kábhre), Rámečháp, Sindhupálčok, Mjágdí, Makvánpur, Káthmándú a Bhaktapur, kde stojí školy, postavené také díky Vašim finančním příspěvkům. Největší skupina školáků pochází z velmi chudých vesnic v distriktu Kábhre. které patří k nejchudším v dané oblasti. Druhá skupina pochází opět z nejchudších vesnic Nágré Gagarčé a Mádžifédá v distriktu Kavre.

Věříme, že v budoucnosti se pole naší působnosti s Vaší pomocí rozšíří i na další oblasti Nepálu.