Pomoc v nouzi

Projekty pro pomoc Nepálu v nouzi se za našeho dlouhého působení zaměřovaly na pomoc při katastrofách jako zemětřesení a v současné době se projekty zaměřují i na pomoc v nouzi v důsledku koronaviru. 

Potravinové balíčky

Nepál byl silně zasažen v důsledku celosvětové pandemie koronaviru v několika vlnách. V březnu 2020 byl vyhlášený přísný lockdown trvající několik měsíců. Vedle uzavření hranic byla přerušena veškerá doprava, zavřeny školy, úřady i většina obchodů. V důsledku toho se dostali do potíží obyvatelé nepálských měst. Nemohli si vydělat peníze na obživu, nakoupit potraviny bylo možné jen zřídka a dopravit je z vesnic se také nedalo. Nejchudší městské rodiny začaly hladovět a objevily se i případy smrti hladem, zejména mezi dětmi a staršími lidmi. 

Namasté Nepál vyhlásil veřejnou sbírku na potravinové balíčky pro hladovějící. Balíčky v ceně 499 Kč obsahovaly 30 kg rýže, 2 kg čočky, 1 kg cizrny, 1 kg soli, 1 litr oleje a hygienické potřeby (mýdlo a roušky). Rodinám s dětmi byly přidávány školní pomůcky a nemocným léky. Celkem se vybralo 179 095 Kč.

Ve spolupráci s nepálskou nadací Karma Flights bylo v období červenec 2020 až červenec 2021 distribuováno 213 potravinových balíčků nejvíce potřebným domácnostem ve druhém největším nepálském městě Pokhaře a v jejím okolí. Zbylé finanční prostředky byly deponovány do potravinové banky, z níž dostávají potravinovou pomoc rodiny, které v důsledku úmrtí na COVID přišly o své živitele. 


Pomoc venkovské nemocnici

Na jaře 2021 se do Nepálu dostala indická mutace koronaviru (varianta delta), která má vyšší nakažlivost a přes vyhlášení dalšího lockdownu pronikla i do vzdálenějších vesnických oblastí. V nemocnicích byl nedostatek lůžek i léčebných prostředků, minimální dostupnost lékařské péče v těžko přístupných vesnicích se začala projevovat narůstajícím počtem zemřelých.

Proto se Namasté Nepál rozhodl vyhlásit další sbírku na pomoc léčbě COVIDu. Díky štědrým dárcům v České republice bylo vybráno 147 902 Kč. Z těchto peněz byla primárně podporána vesnická nemocnice Rádžbás v horské oblasti na hranici distriktů Kábhre a Rámečháp. V ní bylo zřízeno speciální anticovidové lůžkové oddělení a nakoupeny potřebné léčebné prostředky včetně kyslíkových bomb, kyslíkových koncentrátorů a dalších. 

Díky této pomoci v nemocnici nedošlo k jedinému úmrtí.

Pomoc po zemětřesení 2015

Dne 24. května 2015 otřáslo Nepálem zemětřesení o síle 7,9 stupňů s epicentrem asi 80 km severozápadně od Káthmándú. Postihlo zejména nepálskou metropoli, kde zahynulo několik stovek lidí a množství starých domů bylo zničeno, včetně historických staveb v okolí náměstí Darbár. 
Zemětřesení v Nepálu usmrtilo téměř 10 000 lidí a materiální škody přesáhly 7 miliard USD. 
Čeští dobrovolníci, kteří v době zemětřesení pobývali v Nepálu, byli v pořádku stejně jako sponzorované děti v rámci projektu Úsměv z Nepálu, pouze některé jejich domky byly pobořeny. Panovaly obavy z následných otřesů, kterých bylo téměř 50 o intenzitě 4 až 7 stupňů. Nejsilnější otřesy ze dne 12. května 2015 o síle 7,4 stupňů dokonal dílo zkázy.
Namasté Nepál poslal do Nepálu promptně 610 000 Kč na okamžitou pomoc a celkově i s následnou pomoci s rekonstrukcemi za roky 2015 - 2020 se pomoc zaslaná skrze naši organizaci 
vyšplhala na 4 690 000 Kč. 

610 000 Kč na pomoc

Namasté Nepál zareagoval mezi prvními a vyhlásil veřejnou sbírku na humanitární pomoc po zemětřesení. Již pět dní po katastrofě díky solidaritě českých dárců putovalo do Nepálu 500 000 Kč na bezprostřední pomoc po zemětřesení. O měsíc později přišlo do Nepálu dalších 110 000 Kč.

Náš tým, složený z pracovníků nepálské nadace DCWC, získal od nepálské vlády licenci a tím i technickou podporu a personální pomoc.

Dopravili jsme tuny potravinové i materiální pomoci (plachty, deky, nádoby na vodu apod.) do těžko přístupných horských oblastí Nepálu v distriktech Kábhre a Sindhupálčok, kam se jiná pomoc jen ztěží dostane. 


Zemetřesení bylo silné

Součástí týmu byli i čeští dobrovolníci. Většina domů v tamních vesničkách byla zřícena, další jsou v neobyvatelném stavu. Z oblasti byly hlášeny i desítky obětí včetně dětí. Naše pomoc se dostala do vesnic Košídekha a Thángpáldáp a do Anaikotu (kde zůstala neporušena pouze škola MELA #1, postavená naší organizací v r. 2013)

Do postižených oblastí jsme poskytli stany pro více než 400 domácností, stovky pytlů rýže, čočky, zeleninu, sůl, nádobí, hygienické potřeby, léky i zdravotní péči.


Vesnice Anaikot

Vesnice Anaikot leží v himálajském podhůří vzdálena asi 25 km východním směrem od Káthmándú v distriktu Kábhre, v nadmořské výšce kolem 1 150 metrů.

V roce 2013 jsme zde postavili naši první Bambusovou školu MELA #1, jejíž seismicky odolný projekt se během zemětřesení osvědčil.

Na konci července 2015 jsme postavili přechodné přístřešky nejpotřebnějším rodinám (tzv. T-sheltery). S realizací pomoci na místě nám pomáhala nezisková organizace Jay Nepal, která je v této oblasti velmi zkušená a efektivní.


Vesnice Simthalí

Horská vesnice Simthalí leží 50 km východně od Kathmándú v distriku Kábhre. Rozkládá se v nadmořské výšce od 1 000 do 2 200 metrů. Před jarním zemětřesením bydleli Simthalci v 469 domech, školáci navštěvovali 4 školy a se svými nemocemi se přicházeli poradit do místního health postu. 

Zemětřesení vše změnilo, 98 % budov bylo srovnáno se zemí nebo poničeno tak, že pobyt v nich se stal životu nebezpečný. Tým Namasté Nepál posílený o stavební inženýry a statiky zde prováděl průzkum staveb. Chystaný projekt obnovy budov předpokládal odbornou asistenci při obnově vesnice tak, aby nové stavby odolaly případným dalším zemětřesením. Projekt byl realizován za pomoci Nadačního fondu Českého rozhlasu ze sbírky Pomáhejte s námi Nepálu.

Nadační fond Českého rozhlasu se vzhledem k aktuálním okolnostem (omezující vládní nařízení atd.) rozhodl pro realizaci okamžité pomoci prostřednictvím distribuce vlnitých plechů. Každá ze simthalských domácností dostala vlnité plechy na vylepšení svých dočasných přístřeší před nadcházející zimou.

V Simthali se díky finanční podpoře Nadačního fondu Českého rozhlasu postavily také nové záchodky pro jednu ze škol. Projekt navrhl dlouhodobý partner Namasté Nepál, sdružení architektů Meem Architecture, ve spolupráci s našimi nepálskými školiteli zemětřesení odolného stavění, kteří rovněž stavbu na místě koordinovali.

Namasté Nepál realizuje i nadále další projekty zaměřené na obnovu školních budov zbořených či poničených při zemětřesení.


Vesnice Najágáon

Namasté Nepál realizuje i nadále další projekty zaměřené na obnovu školních budov zbořených či poničených při zemětřesení.Příkladem je celková rekonstrukce školních budov ve vesnici Najágáon v horách asi 25 km východně od Káthmándú. 

Rekonstrukce se uskutečnila podle projektů Meem Architecture ve spolupráci s nepálskou firmou Sustainable Future a za účasti českých dobrovolníků. Od října 2018 do února 2020 byly postupně strženy zbytky zřícených původních škol a postaveny nové budovy technologií hutnělé hlíny.

Škola MELA #3a byla slavnostně otevřena 6. dubna 2019 za přítomnosti čestného hosta, českého velvyslance Ing. Miloslava Hovorky. Škola MELA #3b zahájila provoz 11. února 2020.


Školení seismicky odolného stavění

Nejefektivnější způsob rozvojové pomoci je vzdělávání. Pomáháme tedy nepálským zedníkům a stavebníkům získat znalosti o seismicky odolném stavění.

Členové našeho týmu vedeného mladými nepálskými stavebními inženýry prošli školením organizovaném National Society for Earthquake Technology, čímž získali oprávnění k předávání znalostí o seismicky odolném stavění dalším stavařům, zedníkům, ale i obyčejným lidem, kteří si chtějí svépomocí obnovit svůj zbořený domek. A to je náš cíl. Pomáháme obnovit nepálské domy tak, aby vydržely případná další zemětřesení. 

Vyškolit jednoho zedníka stojí 2 000 Kč. Školení probíhala v oblasti venkova, který byl tak silně zasažen zemětřesením. Školení seismicky odolného stavění trvalo mezi 5-7 dní. Uspořádali jsme zatím 15 kurzů s téměř 450 absolventy, kteří nyní vědí, jak stavět seismicky odolné stavby. Další kurzy proběhly ve druhém kole, kdy se tým inženýrů vydával na stejná místa, aby posoudil, zda rekonstrukce vesnických domků probíhá správnými technologiemi.


Vesnice Simigaon

V březnu roku 2011 se nad vesnicí Simigáon (1 990 m) v oblasti Rolválingu přehnala větrná smršť a poškodila střechy místních domků včetně školy. 

Namasté Nepál uspořádal sbírku na pomoc škole. Podařilo se vybrat 25 000 Kč. Finanční pomoc dopravili do Simigáonu zástupci Namasté Nepál a slavnostně ji předali vesnickému výboru za účasti většiny obyvatel vesnice.