Nepálský školní rok

V Nepálu existují dva druhy základních škol: státní a soukromé. Státní jsou bezplatné, soukromé školy jsou díky vysokému školnému pro chudé vrstvy obyvatel nedostupné. Základní školní docházka je dvanáctiletá.

Děti začínají školní docházku nejčastěji v 5 letech. Vyučovacím jazykem je nepálština, což je dorozumívací jazyk pro multietnický Nepál, kde se mluví 67 základními jazyky. Nepálština není pro žádné nepálské dítě rodnou řečí, a proto výuka v prvních třídách vypadá poněkud odlišně než u nás. Děti se musí nejprve naučit komunikovat v nepálštině, takže způsob výuky v nejnižších třídách je srovnatelný s našimi školkami.

Školáci mohou do školy nastoupit pouze na začátku nepálského školního roku. Ten začíná mezi 10. až 17. dubnem, kdy se v Nepálu slaví Nový rok (Naja Barsá). Pokud dítě dostane finanční příspěvek v jiném období než těsně před začátkem nového školního roku, nemusí čekat se zahájením školní docházky až do dubna, ale je zařazeno do tzv. přípravného kurzu.

Výuka probíhá 6 dní v týdnu, volno je v sobotu, a to od 10 do 16 hodin s hodinovou polední přestávkou. Každý pátek je věnován zpívání a tancování. Děti se nejprve učí číst a psát v nepálštině a angličtině, později přibývá výuka dějepisu, matematiky a kreslení.

Prázdniny jsou v období monzunů, tzn. během června, kdy vrcholí sklizeň a tudíž děti mohou pomáhat na polích. Další prázdniny připadají na významné svátky: v září či říjnu je to Dasain, na přelomu října a listopadu pak Tihár.

Školní rok končí mezi 25. březnem až 1. dubnem, kdy děti skládají tzv. postupové zkoušky.