Platba

Příspěvek pro jednoho školáka na jeden rok činí 6000 Kč za rok. Platit lze i pravidelně 500 Kč měsíčně, pro vaše pohodlí ideálně trvalým příkazem, abyste s tím neměli už dále starosti.

Číslo bankovního účtu Namasté Nepál:

129 929 929 / 0600

Variabilní symbol je kód školáka


Zahraniční platba:

IBAN: CZ45 0600 0000 0001 2992 9929
Název účtu příjemce: Namasté Nepál (DCWC-CZ), o.s.
Název banky příjemce: Moneta Money Bank, a.s., Prague, Czech Republic
Swift (BIC): AGBACZPP
Nezapomeňte, prosím, uvést přesný název majitele účtu, tedy našeho spolku: Namasté Nepál (DCWC-CZ), o.s., jinak se může stát, že Vám banka pošle platbu zpět.

Použití částky na podporu školáčka

A - potřeby školáka

Nákup školní uniformy, učebnic, školních pomůcek (psací potřeby, sešity), školní aktovky (batůžku); dále potřeby ústní hygieny (zubní kartáček, pasta) a základní zdravotní péče (i preventivní). Z případných přebytků peněz jsou nakupovány prostředky pro rodinu (např. rýže, zelenina) či další věci na podporu domácích prací pro obživu.Tato pomoc umožňuje rodině posílat do školy i další děti.

B - Fond dočasné pomoci

V případě náhlého ukončení podpory je školák dále podporován do doby nalezení nového podporovatele. Jde o dočasnou podporu školáka, který by jinak musel přerušit své vzdělávání.

C - Náklady spojené s projektem

Jedná se o financování působení koordinátora v Nepálu, poštovné, fotografie, kancelářské potřeby, provoz webových stránek, bankovní poplatky apod.