Zásady zpracování osobních údajů


Namasté Nepál, z. s. se sídlem Jílovská 1150/41, 142 00 Praha 4 , IČ: 27 05 68 81, zapsáno ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle L, vložce 17487, je správcem Vašich osobních údajů (dále také "Namasté Nepál" nebo "správce") v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).
Namasté Nepál v rámci své činnosti shromažďujeme osobní údaje zaměstnanců, zákazníků, obchodních partnerů či dodavatelů za účelem jedinečné identifikace osoby.

Namasé Nepál chrání osobní údaje svých zaměstnanců, zákazníků, dodavatelů a obchodních partnerů (dále také "subjekty údajů"), postupuje v souladu s platnou právní úpravou, v oblasti ochrany osobních údajů je dozorovým orgánem Úřad pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ). Ochranu soukromí při zpracování osobních údajů považujeme za významnou záležitost a věnujeme jí zvláštní pozornost. Zaměstnanci Namasté Nepál jsou vázáni mlčenlivostí. Osobní údaje získané během návštěv na našich webových stránkách zpracováváme v souladu se zákonnými ustanoveními platnými v České republice.
Namasté Nepál poskytne osobní údaje pouze na základě zákona v těch případech, kdy je povinnost sdělit zpracovávané údaje, v jiném případě nebudou žádné osobní údaje poskytnuty třetím osobám. Veškeré osobní údaje jsou důvěrné a proto nemohou být poskytnuty třetí osobě. 
Subjektům údajů mohou být zasílána sdělení, která souvisejí s činností Namasté Nepál, které se týkají zejména informací o Nepálu, konaných akcích a aktivitách spolku, nabídky produktů, průzkumu zájmu, apod..
Pokud se kdykoli rozhodnete, že nemáte zájem přijímat naší e-mailovou komunikaci, sdělte nám prosím toto e-mailem.
Každému, jehož osobní údaje Namasé Nepál zpracovává, bude umožněno využít svá práva plynoucí z GDPR, zejména právo získat kopii osobních údajů a právo vznést námitku proti zpracování založeném na oprávněném zájmu. Každé uplatnění práva vyřizuje Namasté Nepál v plném rozsahu, řádně a bez zbytečného odkladu.
Údaje se zpracovávají po dobu, která je nezbytně nutná vzhledem k účelům zpracování těchto údajů.
Jestliže se námi držený osobní údaj již nebude hodit pro žádný z nezbytných účelů, údaj bude vymazán. Jestliže byly osobní údaje poskytnuty s Vaším souhlasem, tak po odvolání tohoto souhlasu budou tyto osobní údaje vymazány, pokud byl souhlas udělen na dobu určitou, budou osobní údaje vymazány po uplynutí této doby, pokud nedojde k dřívějšímu odvolání Vašeho souhlasu. Údaje o udělení nebo odvolání souhlasu můžeme zpracovávat po dobu přiměřenou pro jejich zpracování. Účelem je možnost prokázat, na jakém základě byly osobní údaje zpracovány. Pokud zákonný předpis stanoví pro zpracování osobních údajů dobu delší, budou Vámi sdělené osobní údaje zpracovány po dobu stanovenou zákonem. Jedná se zejména o zákon o účetnictví, daňový řád, zákon o archivnictví a další.
V případě pochybností o správném dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů nás můžete kontaktovat na e-mail: info@namastenepal.cz nebo můžete kontaktovat Úřad pro ochranu osobních údajů.
Bezpečnost dat je pro nás velmi důležitá, proto jsme pro ochranu vašich dat zavedli opatření pro zajištění a zabezpečení dat shromážděných prostřednictvím naší webové stránky. Chceme Vás přesto upozornit na to, že přenos informací přes internet však není zcela bezpečný a je prováděn na vlastní nebezpečí.
Jakékoliv změny ve zpracování osobních údajů budou k dispozici na této stránce.

V případě jakýchkoli dotazů, či žádostí nás neváhejte kontaktovat prostřednictvím e-mailové adresy: info@namastenepal.cz